Applets

  1. Maak kansdiagrammen van discrete kansverdelingen (binomiaal, geometrisch, negatief-binomiaal, hypergeometrisch en Poisson)
  2. Bereken binomiale kansen
  3. Bereken normale kansen
  4. Centrale limietstelling (van binomiaal naar normaal)
  5. Maak een binomiaal kanshistogram en toon tevens de normale benadering