WolframAlpha

WolframAlpha is een 'antwoordmachine', bedacht door Stephen Wolfram, de ontwerper van het wetenschappelijke softwareprogramma Mathematica. Geef je in de 'vraagbalk' bijvoorbeeld binomial distribution n=30 p=0.2 in, dan krijg je allerhande informatie over deze kansverdeling, zoals de kansdichtheid, de verwachtingswaarde, de variantie en de standaardafwijking, een kanshistogram en een grafiek van de verdelingsfunctie; zie onderstaande screenshot.