RSI Voorlichting

(English below)

Algemeen

RSI coordinator Informatica

De RSI coordinator Informatica geeft voorlichting over wat RSI is en hoe dit voorkomen kan worden. De voorlichting bestaat uit een bezoek aan de werkplek van de medewerker. De coordinator bezoekt alleen de medewerkers van de afdeling Informatica die geen RSI klachten hebben. Medewerkers met klachten dienen contact op te nemen met de dienst ARBO & Milieu of hun huisarts.

In de komende tijd worden alle medewerkers van Informatica bezocht. U kunt zo'n bezoek ook zelf aanvragen voor U of een van Uw medewerkers, dan bezoeken we U met voorrang.

Het Bezoek

We komen in de regel met 2 RSI coordinatoren op bezoek. Voordat wij op bezoek komen vult U de onderstaande vragenlijst over RSI risicofactoren in en probeert U aan de hand van de onderstaande handleiding Uw werkplek al zelf optimaal in te richten. Tijdens het bezoek bespreken we de vragenlijst en krijgt U advies over hoe U het beste RSI kunt voorkomen. Daarbij evalueren we ook Uw huidige werkplek.

N.a.v. het bezoek stellen we een advies op voor Uw leidinggevende over eventuele aanschaf van beter meubilair of andere aanpassingen. U ontvangt een kopie van dit advies.


General

RSI coordinator Computer Science

The RSI coordinator educates employees about what RSI is and how it can be prevented. Education consists of a visit to your workplace. The coordinator visits only employees who do not already have RSI problems. People with such problems should contact the dienst ARBO & Milieu or their personal doctor.

All Computer Science employees will be visited in the following months. You can also request a visit for you or one of your employees, in which case we will come visit you ASAP.

The visit

As a rule, you will be visited by two RSI coordinators. Prior to our visit you fill out a questionnaire about RSI risk factors and you try to arrange you workplace optimally using a manual (not yet available, currently being translated). During the visit we discuss the questionnaire and you will be given advise about how to prevent RSI. We also evaluate your current workplace.

Following the visit, we write a letter of advise to your manager regarding the acquisition of furniture or other tools, if applicable. You receive a copy of this letter.


Arno Bakker
RSI coordinator Computer Science
room P4.56
tel. 87762
email A.Bakker@few.vu.nl