College Parallel Programmeren (1998)
Het collegedictaat is nu beschikbaardocent prof dr ir H.E. Bal

semester najaars

studielast 3 s.p.

tijd/plaats maandag 14.45 - 16.30, zaal R240.

inhoud Het college behandelt hoe programma's geschreven kunnen worden die parallel draaien op een groot aantal processoren, met als doel het behalen van snelheidsverbeteringen. Het college bevat een korte inleiding op parallelle computersystemen (architectuur). De nadruk ligt echter op programmeermethoden, programmeertalen en toepassingen. Zowel traditionele technieken (zoals communicatie via shared variables en message passing) als meer geavanceeerde technieken (zoals Tuple Space en shared objects) worden behandeld. Tevens wordt aandacht besteed aan de implementatie van enkele talen. Tenslotte worden een aantal parallelle toepassingen behandeld.

Het college sluit aan bij lopend onderzoek binnen de Sectie Computersystemen. Het vormt een goede voorbereiding voor afstudeerprojecten op het gebied van parallel programmeren, welke veelal gebruik maken van de programmeertaal Orca. Er zijn een experimenteel parallel systeem beschikbaar voor dit soort werk: het DAS systeem (bestaande uit 128 Pentium Pros).

Het is mogelijk om (i.p.v. een schriftelijk tentamen) een taak te doen plus een kort aanvullend mondeling tentamen. De standaard taak staat hier, maar het is ook mogelijk andere taken te doen.

werkwijze hoorcollege

tentamen schriftelijk tentamen (of project)

opmerking Veronderstelde voorkennis is Bedrijfssystemen.

Tentamenstof

De tentamenstof bestaat uit:

Overige aanbevolen literatuur (geen tentamenstof)

I. Foster. Designing and Building Parallel Programs, Addison-Wesley, 1995 beschikbaar on-line

M.J. Quinn. Parallel Computing - Theory and Practice, second edition McGraw-Hill, 1994

G.S. Almasi and A. Gottlieb. Highly Parallel Computing, second edition Benjamin/Cummings, 1994

High Performance Cluster Computing: Architectures and Systems, Rajkumar Buyya(ed) Vol.1, Prentice Hall PTR, NJ, USA, 1999

High Performance Cluster Computing: Programming and Applications, Rajkumar Buyya(ed) Vol.2, Prentice Hall PTR, NJ, USA, 1999 (zie hier ).

Overhead sheets

College 1 (31 Aug 1998): Inleiding parallel programmeren (1)

College 2 (7 Sep 1998): Inleiding parallel programmeren (2)

College 3a (14 Sep 1998): Inleiding parallel programmeren (3)
College 3b (14 Sep 1998): Parallelle machines (1) - Inleiding

College 4 (21 Sep 1998): Parallelle machines (2) - Cluster computers

College 5a (5 Oct 1998): Parallelle machines (3) - Performance metrics
College 5b (5 Oct 1998): Message passing (1) (tarfile met postscript files)

College 6 (12 Oct 1998): Message passing (2) (tarfile met postscript files)

College 7a (26 Oct 1998): MPI
College 7b (26 Oct 1998): Linda (1)


College 8a (2 Nov 1998): Linda (2)
College 8b (2 Nov 1998): Linda implementation
College 8c (2 Nov 1998): Orca (1)

College 9a (9 Nov 1998): Orca (2)
College 9b (9 Nov 1998): Orca implementation (1) (tarfile met postscript files)

College 10a (16 Nov 1998): Orca implementation (2) (tarfile met postscript files)
College 10b (16 Nov 1998): High Performance Fortran

College 11a (23 Nov 1998): Solving a System of Linear Equations
College 11b (23 Nov 1998): N-Body Methods

College 12a (30 Nov 1998): Parallel Game Tree Search
College 12b (30 Nov 1998): Deep Blue
College 12c (30 Nov 1998): Legion
College 12d (30 Nov 1998): Final remarks

N.B. Hier staat een Postscript file voor de Oce-printer met de Orca sheets van colleges 8c en 9a.

Opmerking

tarfiles zijn uit te pakken met het commando: tar xvf filename
(in een lege subdirectory) en zijn te printen met het commando: lpr `cat Files`
(let op de back-quotes).

Afstudeerprojecten

Een groot aantal studenten (25-30) hebben een afstudeerproject gedaan op het gebied van parallel programmeren, of zijn daar momenteel mee bezig. Voorbeelden van afstudeerscripties op dit gebied staan op de Cowichan Problems pagina en in de directory /usr/proj/orca/Scripties. Gerelateerde afstudeerprojecten van de Sectie Computersystemen staan hier.