creative technology
[] readme new(s) masterclass workshop(s) CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 project(s) NM1 NM2 NM3 NM4 NM5 resource(s) _ / .

talk show tell print

print / present


voorstel: waaier reflection(s) -- Eliens & Onstein


titel: waaier reflection(s)
indieners: prof. dr. Anton Eliëns & Victor Onstein
extra informatie over de indieners:
Anton Eliëns is praktijk hoogleraar creative technology / new media bij EWI,
zie www.cs.vu.nl/~eliens/cv/profile-eliens.html
Victor Onstein is zelfstandig beeldend kunstenaar,
zie www.cs.vu.nl/~eliens/create/local/waaier/onstein-cv.pdf
contact: eliens@cs.vu.nl, vonstein@zonnet.nl

samenvatting van het voorstel -- waaier reflection(s)

In het navolgende stellen wij ter decoratie van de waaier ingang, een (of meerdere) reflectie object(en) voor gebaseerd op het eerdere, hier besproken werk van Victor Onstein. Zoals we later zullen aangeven gaat het om betekenisvolle decoratie(s), die (letterlijk) de activiteiten van EWI en de UNIVERSITEIT TWENTE (kunnen) weerspiegelen.

het reflectie object als idee

In de woorden van Victor Onstein:

Het idee dat wij voorstellen is een reflectie object. Een volume waaruit een hoek van 45 graden is uitgespaard. Hierin ligt een stapel van 32 van elkaar verschillende kleuren. De kleuren zijn onzichtbaar omdat de ene kleur de ander toedekt en de bovenste kleur boven het gezichtspunt ligt. Wat wel zichtbaar is, is de reflectie van de bovenste kleur op het achterliggende voorover hellende witte vlak. Bij verschuivingen en herindelingen ontstaat er een eindeloze reeks mogelijkheden. Zie hiervoor victoronstein.com

interpretatie(s) van het reflectie object

Het reflectie object drukt de gedachte van reflectie, kleur en verandering uit. Kleur wordt zichtbaar door zijn entourage of beter gezegd door zijn oorzaak: licht. En binnen de vorm zijn er eindeloze kleur variaties mogelijk. De kleur vertoont zich -- geeft een voorstelling -- maar is ondergeschikt aan het licht van het moment en daardoor variabel en in beweging.

Een video van het hier getoonde reflectie object is te vinden op http://victoronstein.com, klik op "Red-green a logical impossibility". Let wel het voorgestelde object is geinspireerd op, maar niet identiek aan het hier getoonde object.

enkele opmerkingen over kleurervaring(en)

De wijze waarop we kleur ervaren is bij uitstek "democraties". Ondanks dat er duidelijke afspraken gemaakt zijn over hoe elke kleur zich openbaart en benoemd wordt, is onze kleurervaring desondanks voor een belangrijk deel cultureel en individueel bepaald. In het Japans zijn er veel meer woorden voor kleur dan in het Engels. Eskimo's hebben een woord voor rood en verscheidene voor wit. En Goya zei: "in kunst is er geen noodzaak voor kleur, ik zie alleen licht en schaduw". Met andere woorden, de mens staat centraal in de beleving van kleur.

het reflectie object in context -- waaier reflection(s)

In nauwe samenspraak met de kunstenaar en de gebruikers van de Waaier zal nader onderzocht meten worden, wat de preciese vorm van de reflectie objecten zal moeten zijn, en waar deze geplaatst worden. Belangrijker echter is dat de (licht)bron en kleuren die voor de reflectie gebruikt worden afkomstig zijn van beelden die een directe relatie hebben tot de Waaier en haar gebruikers, en die ook direct in een aangrenzende expositieruimte op beeld schermen te zien zijn, om op die wijze de bezoeker zowel informatie te verschaffen als tot reflectie aan te zetten over de relatie tussen activiteiten en hun feitelijke zichtbaarheid, alsook de rol van mediatie of bemiddeling daarin.

beoogde uitwerking van -- waaier reflection(s)

Het ligt in onze bedoeling bij de uitwerking van deze ideeen in samenwerking met de studenten creative technology nader te onderzoeken hoe smart media technologie toe te passen is, om verschillende licht en kleur ervaringen tot uitdrukking te brengen, en op welke wijze personalisering door sensor technologie alsook verschillende projectie technieken op de meest effectieve wijze toe te passen zijn.

Ter afsluiting

enkele opmerkingen van de kunstenaar, die aangeven dat het hier in meerdere opzichten om een uitdagende opdracht gaat:

Omdat de reflectie zich aanpast aan zijn omgeving betekend dit dat deze heel goed toe te passen is in de openbare ruimte. De vorm kan op verschillende manieren ingepast worden in de architectuur.

Het is een uitdaging om deze gedachten uit te kunnen werken en te ontwikkelen tot het visitekaartje van de Universiteit Twente.

curriculum vitea Victor Onstein (extract)

  • 1970-1975 Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. Afstudeerrichting keramische vormgeving.

solotentoonstellingen

  • 1996 Constellaties, Zuiveringshal Westergasfabriek, Amsterdam.
  • 1997 Reflecties, Calerie Scheper, Amsterdam.
  • 2002 Aelbert Cuyp Revisited, Dordrechts Museum, Dordrecht.
  • 2008 Tissue and bone/Bone and spike, Galerie Arttra, Amsterdam.

publicaties

  • 1997 Serie van vier advertenties in het kunsttijdschrift Metropolis M, met de tekst "Victor Onstein Reflecteert".
  • 1998 Rijksmuseum Kunstkrant, jaargang 24, mei-juni
  • "Oude kunst als inspiratiebron voor nieuwe kunst", auteur Epco Runia.
  • 2002 Catalogus Dordrechts Museum, "Aelbert Cuyp Revisited" auteur Moniek Peters

[] readme new(s) masterclass workshop(s) CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 project(s) NM1 NM2 NM3 NM4 NM5 resource(s) _ / .

(C) Æiens 09/09/09
creativetechnology.eu