Planning -- 12 weken

(A) Inlezen
Duur: 3 weken. Deze periode wordt afgesloten met een korte bespreking en een verdeling van taken.
(B) Schrijven
Duur: 3 weken. In deze periode worden de afzonderlijke bijdragen geschreven. De periode wordt afgesloten door het inleveren van de stukken, en de verdeling daarvan over de deelnemers.
(C) Review / Herschrijven
Duur: 6 weken. In deze periode worden de in (B) geproduceerde stukken groepsgewijs besproken. De auteurs dienen de gemaakte opmerkingen in een volgende versie te verwerken. De revisie worden wederom aan een groepsgewijze beoordeling onderworpen.