Boezem 3D Atelier

Productomschrijving

Het ICN is het nationale kennisinstituut voor het beheer en behoud van het roerende culturele erfgoed. Een van de taken van het ICN is het ontwikkelen van methodes om kunstwerken te conserveren. Hiervoor zoekt het ICN onder andere naar technieken om informatie over kunstwerken te verzamelen en te ontsluiten.

Om de beschikbare informatie te ontsluiten is een virtueel atelier ontwikkeld waarin de gebruiker vrij kan rondlopen. In de ruimte zijn verschillende objecten geplaatst die toegang geven tot informatie over twee werken van de beeldend kunstenaar Marinus Boezem. Daarnaast is achtergrond informatie opgenomen over de filosofie en werkwijze van de kunstenaar.

Het uiteindelijke product geldt als een "Proof of concept" waarmee we willen demonstreren wat de meerwaarde is van een 3D representatie van informatie in vergelijking met standaard (2D) websites.

 

Systeemeisen

- Blaxxun Contact VRML plugin - download
- Internet Explorer 6
- Microsoft Java Virtual Machine (DLP versie)

 

De makers

Dit 3D atelier is gemaakt door informatiekunde studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van het Instituut Collectie Nederland (ICN), voor het Bachelorvak Multimedia Casus.

Bij de totstandkoming van het Boezem 3D Atelier waren betrokken:

Opdrachtgever: Tatja Scholte (ICN),
Docent
: Anton Eliens (VU),
Studenten
: Marcel Kentgens, Mark Breuker , Natalie Vijlbrief , Bob Klaasse , Niels Rietkerk , Tim de Wolf , Ricardo Tangali en Carl Knelange
Project-site: casus04

 

>> Betreedt het atelier!

>> Betreedt het atelier! (dlp versie)

In de DLP versie is een agent (de kunstenaar) aanwezig die een rondleiding geeft door het atelier. Het kost wat extra moeite om dit aan de praat te krijgen omdat dit uitsluitend werkt met de Microsoft Java Virtual Machine (werkt niet in andere Java omgevingen).

 

Screenshots

Boven: De gebruiker kan verschillende opstellingen van de kunstenaar bekijken en (in tegenstelling tot in een museum) ook aanraken...

Boven: In de dossierkast kan de gebruiker verschillende soorten achtergrond informatie vinden.

Boven: De gebruiker kan door de kunstenaar gebruikte materialen van dichtbij bestuderen en van verschillende kanten bekijken.

Boven: Met de video projector kunnen interviews met de kunstenaar worden bekeken.