media @ VU
[] readme course(s) preface I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 afterthought(s) appendix reference(s) example(s) resource(s) _

talk show tell print

wiki-dirview.php <?php include 'header.php' ?>
         <link href="css/style2.css" rel="stylesheet" type="text/css">
     
     
     <?php
 
 	/*
 	Locatie: Ergens op de pagina waar de lijst moet komen te staan.
 	*/
 
 	// Maakt een lijst van de mappen waar bestanden in geplaats mogen worden.
 	allowed_rootdirs[0] = "documents";
 	allowed_rootdirs[1] = "assets";
 	//allowed_rootdirs[2] = "Pictures";
 	//allowed_rootdirs[3] = "Regulations";
 	//allowed_rootdirs[4] = "Presentations";
 	//allowed_rootdirs[5] = "Resources";
 	//allowed_rootdirs[6] = "Misc";
 	
 	dircheck = false;
 	for(i=0;i< count(allowed_rootdirs);i++){
 		if(strpos("pos_"._GET["titel"],allowed_rootdirs[i])){dircheck=true;}
 		
 		all_links .= "