media @ VU
[] readme course(s) preface I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 afterthought(s) appendix reference(s) example(s) resource(s) _

talk show tell print

wiki-index.php <?php
 //addon due to create dirs
 function dirList(directory){
 		dirArray = array();
 	  
 		// Maak een handler voor de directorie.
 	  handler = opendir(directory);
 		  // Zet alle bestanden in de directorie als string naar de array.
 	  while (file = readdir(handler)){
 		    // Als file niet de naam van de directorie of die daarboven bevat,
 		    // voeg het dan toe aan de array.
 	    if(is_dir("directory/file")){
 	    	if (file != '.' && file != '..'){
 	    		dirArray[] = file;
 	    	}
 	    }
 
 		}
 		  // Doorspoelen als je bent geweest.
 	  closedir(handler);
 		  // En vo¨la...
 		sort(dirArray);
 	return dirArray;
 }
 
 ?>
 
 <?php include 'header.php' ?>
 
 <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
 <script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
     var bLoadFlag = true;
 
     function GetOptions(id){
         if (id == 0){
             return true;
         }
         var allmakes = new Array;
         
         allmakes["documents"] = 1;
         allmakes["assets"] = 2;
         //allmakes["Pictures"] = 3;
         //allmakes["Regulations"] = 4;
         //allmakes["Presentations"] = 5;
         //allmakes["Resources"] = 6;
         //allmakes["Misc"] = 7;
         
         <?php
 			//Quick&Dirrrrty
 			allowed_rootdirs[1] = "documents";
 			allowed_rootdirs[2] = "assets";
 			//allowed_rootdirs[3] = "Pictures";
 			//allowed_rootdirs[4] = "Regulations";
 			//allowed_rootdirs[5] = "Presentations";
 			//allowed_rootdirs[6] = "Resources";
 			//allowed_rootdirs[7] = "Misc";
 			
 			// Beloop voor alle linkjes
 			for(i=1;i<=count(allowed_rootdirs);i++){
 				if(strpos("pos_"._GET["titel"],allowed_rootdirs[i])){dircheck=true;}
 				
 				all_links .= "