topical media & game development

talk show tell print

print / present

inleiding multimedia 2008

the aesthetics of our time


De tijden veranderen, en ook inleiding multimedia, wat nu al voor de achte keer loopt is toe aan verandering, al was het maar door de aankomende onderwijsvernieuwing. Vanaf volgend jaar gaat het vak project interactieve multimedia heten, en de inhoud wordt daarmee vrij drastisch gewijzigd, en gaat meer richting praktische werkzaamheid en reflectie op de context, ten koste van de wat meer theoretische benadering bij inleiding multimedia. Tevens wordt het een vak van 6 ects, met dus een zwaardere studie of werklast.

uitgebreide practicum opdracht 2008

De opdracht voor 2008 is zowel naar inhoud als op te leveren producten iets uitgebreid:

opdracht 2008


 1. interactieve video applicatie -- over nader aan te geven onderwerp
 2. korte (1-2 min) clip -- op basis van interactieve video applicatie
Toelichting: van een collectie van video materiaal moet met behulp van het XIMPEL framework een (eenvoudige) interactieve applicatie gemaakt worden, eventueel (als optie) aangevuld met additionele componenten, die met flex en actionscript gemaakt kunnen worden. Uit het materiaal voor de interactieve video applicatie moet vervolgens een korte clip gemaakt worden, die bijvoorbeeld op youtube.com gezet kan worden.

begeleiding bij de practicum opdracht 2008

In tegenstelling tot eerdere jaren zal een groter deel van de wekelijkse colleges aan de bespreking van de practicum opdracht besteed worden, met daarin ook essentieel opgenomen presentaties van studenten over zowel het concept van de video applicatie, alsook de uitwerking daarvan.

Tevens echter dienen studenten het concept, draaiboek, en uiteindelijke uitwerking aan de studentassistenten, die het practicum begeleiden voor te leggen.

technische ondersteuning bij het practicum 2008

De realizatie van de interactieve video applicatie geschiedt met behulp van XIMPEL. Documentatie, alsook uitleg daarover wordt verzorgd door de leden van het Clima Futura Lab:


 Winoe Bhikharie
        Marek van de Watering 
                  Hugo Huurdeman
 
Om elk misverstand te vermijden, zij treden niet op als student assistenten, en zijn dus niet verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding.

wat is XIMPEL?

XIMPEL is eenvoudig. Het staat voor eXtensible Media Player for Entertainment and Learning, en is een uitbreidbare Flex applicatie voor de alom beschikbare flash plugin. Met XIMPEL kun je, eenvoudigweg door het aanpassen van XML configuratie files je eigen interactieve video produceren, met eigen materiaal of videos van youtube. Ook kun je, als je leert met flex en/of actionscript om te gaan, de video player van XIMPEL eenvoudig aanpassen, door extra animaties, mini-games, of informatie visualizaties toe te voegen. Voor het practicum 2008 is het echter niet verplicht zelf te programmeren!

wat is er in inleiding multimedia 2008 veranderd?

In het kort:
 • de opzet en structuur van het practicum is onveranderd,
 • maar, de practicum opdracht is uitgebreid met een interactieve video
 • de colleges sluiten (meer dan in voorgaande jaren) aan bij het practicum
 • documentatie over de interactieve video, bij voorkeur in essay vorm, geeft vrijstelling voor het tentamen.
Ook in voorgaande jaren was er de mogelijkheid middels een essay vrijstelling te krijgen voor het tentamen. Van deze mogelijkheid werd gemiddeld door 20% van de studenten gebruik gemaakt. In verband met de gewijzigde opzet wordt deze mogelijkheid dit jaar als default aanbevolen.

is het nog mogelijk om het tentamen te doen?

Mede naar aanleiding van klachten van studenten dat het college niet aansloot op het practicum is besloten tot de hierboven beschreven gewijzigde opzet. In het college zal de stof echter, in zeer verkorte vorm, behandeld worden, en mede om technische redenen, is het ook in 2008 mogelijk om het tentamen te doen, alsook een her-tentamen. Dat betekent echter niet dat daarmee de practicum opdracht vervalt. Met andere woorden, elke groep moet de interactieve video applicatie maken. Echter voor degenen die een minimale applicatie maken, en geen essay willen schrijven, is er de mogelijkheid op traditionele wijze tentamen te doen.

wat is de inhoud van het practicum?

Het eindproduct van het practicum is een clip, bv een game trailer, of promotie filmpje, met waarin op de een of andere manier de volgende topics aan de orde komen:

tag(s)   amsterdam                  
                   studeren
       vrije universiteit
                 klimaat / exacte wetenschap
 
De interactieve video applicatie moet, uitgaand van de clip nadere informatie over de deelonderwerpen geven. De clip zelf echter moet pakkend zijn en als viral element in een communicatie plan opgenomen kunnen worden.

waarom is gekozen voor interactieve video?

Gezien de overweldigende groei en het succes van youtube en andere online video repositories is het evident dat video een krachtig uitdrukkingsmiddel is. Ook wordt het mogelijk, dankzij de populaire flash technologie, video op een interactieve wijze aan te bieden, zoals bv www.fabchannel.com doet. Vooruitlopend op toekomstige ontwikkelingen gaan wij een stap verder, en gebruiken een format voor interactieve video, waarmee navigatie in de video zelf mogelijk wordt. Overigens zijn deze navigatie links niet beperkt tot slechts videos, maar kunnen op deze wijze ook animaties, mini-games en text-based informatie toegankelijk gemaakt worden.

is er wederom een roundup?

In de jaarlijkse roundup werd steeds een selectie van de clips getoond. Dat zal dit jaar weer het geval zijn. Het thema voor dit jaar, zoals boven aangeduid onder tag(s) is gekozen in overleg met:


 Ilonka Coenraad
    Bureau Marketing en Werving van de Beta Faculteiten
                               Eveline de Bruin                
 
De beste clips, vanuit een communicatie gezichtspunt, worden door het Bureau Marketing en Werving beloond met een geldprijs, van nog nader te bepalen grootte. Voor alle duidelijkheid, in de roundup worden alleen de trailers of clips getoond. De interactieve video applicaties vallen hierbuiten, en worden afzonderlijk beoordeeld.

A. Eliëns, 10/3/08
(C) Æliens 21/08/2009

You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author or the publisher. In case of other copyright issues, contact the author.