multimedia @ VU
[_] readme register courses minor master project(s) resource(s) (...) _ # @ !

talk show tell print

PDF

www.cs.vu.nl/~eliens/multimedia/proposal-amt.html


update onderwijs multimedia


 status: in discussie
 auteur: A. Eliëns
 datum: 23/03/2004
 

achtergrond

Vanuit de zijde van de studenten is er behoefte geuit aan enerzijds meer aandacht voor krachtiger multimedia (zoals gebruikt bij games) en anderzijds aan het gebruik van meer geavanceerde tools. Tot nu toe wordt er in de multimedia authoring vakken en de multimedia casus vooral gebruikt gemaakt van VRML. De VRML technologie kan langzaamaan als een verouderde technologie gezien worden, die niet opkan tegen de nieuwe ontwikkelingen in software en grafische hardware.

voorstel

Het voorstel is, derhalve, enerzijds het onderwijs multimedia authoring te ondersteunen met een geavanceerd tool, in het bijzonder Maya, een 3D animatie authoring tool, en, anderzijds, een nieuw vak te introduceren waarin aandacht besteed wordt aan de nieuwe multimedia technologieen, namelijk Advanced Multimedia Technologies (zie onder voor een nadere beschrijving). Voor de opleiding Multimedia en Cultuur betekent dit dat er een keuzevak bij komt. Voor de specialisatie multimedia van de master Informatica zal het vak AMT als verplicht vak Multimedia Authoring II vervangen.

consequenties

Voor het huidige multimedia authoring vakken heeft de introductie van Maya voor de feitelijke onderwijslast geen grote gevolgen. De huidige opdrachten kunnen ook met Maya gedaan worden, Op termijn zal echter wellicht multimedia authoring II moeten vervallen of aangepast worden. Echter in het licht van de bezinning op het curriculum MMC, en de daarin voor geztelde wijziging van de multimedia casus, zal dit geen onoverkomelijk probleem zijn.

kosten

De directe kosten zijn bestaan slechts de aanschaf van Maya. De onder opgenomen offerte is echter slechts tot 26 maart 2004 (!) geldig.

relatie tot het onderzoek

In het onderzoek intelligent multimedia komt het accent ook te liggen op high-performance multimedia, en wordt gewerkt aan een migratie van het huidige platform naar een platform gebaseerd op in AMT behandelde technologie.

inbedding in het curriculum

Voor de master Informatica zal AMT een verplicht vak worden, voorbouwend op MMA1 en computer graphics. Praktisch werk kan, in overleg met Ralf Laemmel, in het practicum OO gedaan worden. Voor studenten Multimedia en Cultuur wordt het aangeboden als keuzevak, eventueel in aanvulling met een individueel af te spreken project.

offerte Maya

www.socrates.nl 1 x 	Maya Unlimited WIN floating 10 seats academic	euro	4.000,=
 1 x 	Alias SketchBook Pro Nodelock WIN single license	149,=
 1 x 	Maya Unlimited E=MC2 Student Promotion includes
     Maya Techniques, Understanding Fluid Effects,
     Alias Studio PLE      		500,=
 			
 	Totaal exclusief BTW	  	            4.649,=
 

vakbeschrijving AMT

PDF

status:

proposal, in preparation

Advanced Multimedia Technologies

lecturer:

dr. A. Eliëns

credits:

6 etcs / 4 stp

content:

The course aims at providing detailed knowledge of the technologies available for high performance multimedia applications. We will look at requirements for high performance multimedia applications, including multimodal interfaces, digital archives for cultural heritage, gaming and edutainment, and multimedia applications for mobile devices. In general, such application require 2D and 3D graphics, streaming media (audio and video), possibly speech input and output, and precise synchronisation between these media types, There are a number of technologies that may be used for the development of such applications, including MPEG-4, DirectX SDK 9.0, the Java Media Framework. Open Scene Graph, and OpenML, the me.ia extension for OpenGL. For speech synthesis and recognition we have Microsoft Speech SDK 5.1, and for augmented reality applications the AR Toolkit. In addition, there is a wide variety of tools for the production of multimedia applications, some of which allow for customization with user-created plugins or SDKs. Examples of such tools are Maya, for animations and games, and EON Studio, for industrial applications.

In the course we will study a selected number of these technologies in more detail, to acquire sufficient knowledge of available tools and APIs for future practical projects. Active participation of students is required, both in the selection and presentation of material.

method:

caput college, with presentations from students

examination:

presentation, technical paper and contribution to common assignment

target audience

IN4,5, MMC4 (optional), interested students

url(s)

overzicht multimedia onderdelen

www.cs.vu.nl/eliens/multimedia/courses.html[_] readme register courses minor master project(s) resource(s) (...) _ # @ !

(C) Æliens 2014