information, multimedia & management @ VU
[] readme new(s) agenda member(s) document(s) enquete(s) contact resource(s) _

talk show tell print

notulen -- 080122

print / agenda / notulen(s)

actiepunt(en)


 1. oproep EMP (agenda 4) wordt aan docenten team IMM doorgestuurd. (is al gebeurd)
 2. aan docteam-imm:
  • ontwikkeling nieuw vak, 3 ects, periode 1, jaar 1: social and economic aspects of the connected world
  • ontwikkeling nieuw vak, 3 ects, periode 1, jaar 1: modelleren in UML, vervangt precies redeneren.
 3. Otto: organisatie voorlichtingsbijeenkomsten informatie afstuderen IS
 4. data volgende vergadering(en): 12/2/08, 10.30-12.00 (?)

080122


 1. opening
  aanvang:
  afwezig met kennisgeving: Nadine Lamotte, Maarten van Steen,
  aanwezig: Jaap Gordijn, Guus Schreiber (vanaf 13.25), Tom Schouten, Vincent Stolte, Matty Huntjens, Otto Schrofer, Anton Eliëns
 2. mededelingen, ingekomen stukken -- notulen
  agendapunten 4 en 5 zijn als mededeling afgehandeld, zie actiepunt 1.
 3. master coordinatie -- uit vergadering 071127
  Volgens Jaap zijn er twee problemen:
  1. master van een jaar, met (en dit is het probleem) 15 ects vrije keuze
  2. afstudeerbegeleiding: studenten weten niet wat ze willen, en hebben een onvolledig of verkeerd beeld van de afstudeermogelijkheden.
  Het lijkt wel zinvol, maar niet onmiddelijk doenlijk de keuze te beperken. Mbt het tweede punt merken Vincent en Tom op dat er te weinig verteld wordt. Voor wat betreft de afstudeermogelijkheden en begeleiding is het voornemen halfjaarlijkse voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren (actiepunt 3).
 4. rendementen -- notitie OD
  interessant stuk, maar op dit moment (met het oog op de urgente onderwijsvernieuwing) niet relevant om uitvoerig te bespreken
 5. EMP Ronde 08/09 -- bijlage thema's Educatieve Middelen Pool
  zie actiepunt 1.
 6. curriculum -- onderwijs vernieuwing / voorstel bachelor
  Er vindt een uitvoerige discussie plaats.

  Tav jaar 1 wordt besloten dat er een vak modelleren in UML moet komen dat precies redeneren vervangt. Aanleiding daartoe is mede de geringe vorderingen die Jaap heeft gemaakt in het overleg over online informatie systemen.

  Nadat Anton's suggestie een vak ICT Challenges in te voeren, wat ook een cohort-vormende werking (identiteit) zou moeten hebben, verworpen werd, stelt Guus een vak social and economic aspects of the connected world, waarin ook communicatieve en presentatie aspecten aan de orde zullen (moeten) komen.

  Voor jaar 2 en 3 worden de volgende wensen geformuleerd:

  • Guus: sociale psychology
   organisatie structuren
  • Anton: ontology engineering (van master naar bachelor)
  • Tom en Vincent: MMA verplicht voor alle IMM studenten.
  In het algemeen bestaat het idee dat het wenselijk is om minors of tracks te behouden. Zowel Guus als Jaap zijn van mening dat studenten meer vakken buiten de deur kunnen/moeten volgen.
 7. wat verder ter tafel komt

  vanwege tijdgebrek achterwege gelaten.

 8. afsluiting einde vergadering

register


[] readme new(s) agenda member(s) document(s) enquete(s) contact resource(s) _