@

multimedia @ VU
[_] readme register feedback projects resources _ # @ !

talk show tell print

brief van het ministerie van BZK -- prijsvraag game (5000 euro)

Het huidige kabinet investeert flink in het versterken van burgerschap (www.minbzk.nl/onderwerpen/grondwet-en/democratie-en). Hierbij past ons inziens ook de ontwikkeling van een educatieve game en daarvoor schrijft de rijksoverheid nu een prijsvraag uit onder studenten van informatica-opleidingen om een dergelijke game te ontwerpen.

Doel van dit experimentele game is bij basisschoolleerlingen het besef te laten groeien over grondrechten als vrijheid van meningsuiting, het belang van pluriformiteit (ieders mening telt) en van niet-discrimineren.

De opgave voor de prijsvraag treft u hierbij aan.

beschrijving prijsvraag

opmerking:

We zien ook een mogelijke kans voor de opleidingsinstellingen om deze opgave in het onderwijs te betrekken. Het hangt af van de inrichting van uw onderwijs of er klassikaal iets mee kan, of bij wijze van werkstuk; anders zouden geinteresseerde studenten er in hun vrije tijd aan kunnen werken en daarna alsnog stage kunnen lopen om hun product professioneel te helpen afwerken voor de markt of voor een instelling als het Huis voor Democratie en Rechtsstaat.

Het zou mooi zijn als u of een collega dit verzoek te bestemder plaatse kunt brengen. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor namens het ministerie van Binnenlandse Zaken/afd.Democratie en Burgerschap.

Met vriendelijke groet,

Jan Schrijver


  Jan F. Schrijver
  Ministerie van BZK,
  DGBK/Cluster Democratie en Burgerschap
  Postbus 20011,   Schedeldoekshaven 200, k.H742
  2500 EA  Den Haag
  tel.070-4268059
  e: jan.schrijver@minbzk.nl 
  

[_] readme register feedback projects resources _ # @ !

(C) Æliens 2014