Afstudeeropdracht Serious Gaming

 

Onderzoeksvraag:

Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van Serious Gaming in een ICT organisatie?

Serious gaming is tegenwoordig een hype geworden. Getronics PinkRoccade wil hierdoor een onderzoek doen om te kijken wat Serious Gaming kan betekenen voor ICT service management.

 

Aan het einde van dit project wordt er een prototype ontwikkeld. Aan de hand van dit prototype kan er gekeken worden of Serious Gaming daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft voor een organisatie.

 

Subvragen:

Welke game engines zijn er in de markt aanwezig die gebruikt kan worden om management games te ontwikkelen (open source of zelf ontwikkelen)?

Allereerst moet  er onderzocht worden welke game engines er bestaan. Hoeveel game engines zijn geschikt voor management games is nog niet bekend.

 

Wat voor soort games kan men ontwikkelen met een bepaalde game engine?

Indien de game engines bekend zijn, moet er gekeken worden wat er met de game engine gedaan kan worden. De mogelijkheden van elk game engine moeten duidelijk vastgelegd worden.

 

Welke game engine kan deze scenario’s/simulaties ondersteunen?

Elk scenario of simulatie zijn anders opgebouwd. Er moet onderzocht worden of een game engine al deze scenario’s/simulaties kan ontwikkelen.

 

Wat voor soort user interfaces kunnen bij deze scenario’s/simulaties gebruikt worden?

Hierbij moet er onderzocht worden of een user interface generiek kan zijn. Dat houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van een user interface die alle scenario’s/simulaties kan draaien. Er moet ook gekeken worden naar de bijbehorende engine.

 

Gevraagd afstudeerder

De voorkeur gaat uit naar een afstudeerder van een van de volgende afstudeerrichtingen: Software Engineering, Artificial Intelligence. Of een universitaire of HBO opleiding Multi media met het accent op Serious Gaming.

(Kandidaten met afstudeerrichting Bedrijfsinformatica beschikken over aantoonbare kennis en ervaring op een van de genoemde gebieden.)

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij Getronics PinkRoccade te Amsterdam.

 

Termijn

Vanaf 1 februari 2007. 

 

Belangstelling:

Neem dan contact op met Thiel Chang, e-mail Thiel.chang@getronics.com Tel. 020 851 4219 of  06 2952 6708.  Thuis: 071 541 6780