Software Engineering (1999)


College, Inschrijving NEWS Opdracht, Documentation, Tutorials, UML HTML, SE Trofee FAQ

Aankondigingen College Software Engineering


Practicum Software Engineering

In dit document wordt de doelstelling en de organisatie van het practicum beschreven, alsmede aanvullende informatie over de opdrachten, de richtlijnen met betrekking tot de documentatie en de hulpmiddelen die bij het practicum gebruikt worden.


Groepsindeling
De slides van het college
De nieuwe opzet van het practicum
Laatste nieuws
Babysteps with ...

Coordinatie

Bastiaan Schönhage, Hans de Bruin, Anton Eliëns

Begeleiding

   Kees Jong cjong@cs.vu.nl
   Ronald Klop ronald@cs.vu.nl
   Jeroen Ketema jketema@cs.vu.nl
Mail bij klachten of wensen of opmerkingen naar de coordinatoren en begeleiders.

Inschrijving en groepsindeling

Inschrijving voor het practicum is verplicht. Er wordt gewerkt in groepen van vier of vijf personen. De groepen worden door de practicumleiding samengesteld. De groepsindeling wordt tevens op het college bekend gemaakt.

Informatie:College, Inschrijving NEWS Opdracht, Documentation, Tutorials, UML HTML, SE Trofee FAQ

.. de antwoorden zijn altijd al aanwezig ..

                             Steve Vai
Fri Oct 15 11:54:21 MET DST 1999 : eliens@cs.vu.nl