Genealogie COPIERIk heb ca 1400 nakomelingen met de achternaam Copier/Compier/Kompier/Kopier van Willem Kopier, uit Cabauw, verzameld.

Een alfabetische lijst van de ruim 700 partners is ook beschikbaar.

De schrijfwijze van de namen is nogal wisselend. Zo heb ik geboorte-aktes gezien waar de naam van de vader als "Compier" is gespeld, die van het kind als "Copier", terwijl de vader vervolgens tekent met "Kompier". Ik heb, zo consequent mogelijk, de spelling van de naam aangehouden die bij geboorte of doop is gebruikt. Als alleen het patroniem staat vermeld bij de doop, heb ik dit genoteerd als, bijvoorbeeld, "(Kopier)".

De "hoofdlijn"in deze genealogie is eerder door diverse mensen gezocht en gevonden. In het Rijksarchief te Utrecht en bij het CBG is een document van de heer J.C. van Leeuwen aanwezig waarin Willem Jansz met een aantal nakomelingen staan vermeld. Ik ben ook in het bezit van een vergelijkbaar document van de heer G.C. Prudon uit Lelystad. Mijn genealogie is vooral in de breedte vollediger. De jongere gegevens in mijn genealogie zijn uit een groot aantal bronnen afkomstig.

De naam Copier gaat tenminste terug tot het begin van de 15de eeuw. In een boek "Batavia Illustrata" uit 1685 staat een genealogie die loopt van een Dirk Copier, die zo rond 1400 met Hertog Willem van Beieren in Holland komt wonen, en loopt tot Jacob Copier van Calslagen, die in 1617 trouwt met des Heeren dochter van Aalst in Gelderland. Het wapen van deze Copieren is "een halve leeuw van zilver met een gulden kroon op het hoofd, op een veld van keel". Aansluiting met deze ridders is nog niet gevonden. Gezien de omgeving (Culemborg e.o.) is verwantschap wel waarschijnlijk.

Ik heb nog gegevens over minstens 1000 andere mensen met de naam Copier/Compier etc., die ik nog niet met de genealogie van Willem Jansz. heb kunnen verbinden.

Ik hou me aanbevolen voor opmerkingen en aanvullingen: jc.van.vliet@mdw.vu.nl.