Thesis

Change Management for Distributed Ontologies

Picture of cover

Abstract

The popularity of ontologies in computer science applications is steadily increasing. Often, ontologies are developed by multiple independent users at several locations. Successful application of ontologies in these uncontrolled, de-centralized and distributed environments requires substantial support for ontology change management.

This thesis starts with an investigation of the requirements for an ontology change management methodology. The second part presents a framework that consists of a general and concise specification for ontology change and a number of process models that describe how a change specification can be generated and used for different change management tasks.

The last part shows how the framework for change management can be applied. It describes three tools that implement some of the processes of the framework and three practical studies in which some of the methods in the framework are applied in realistic settings.

Download

You can download the pdf-file of the thesis itself or the cover.

Samenvatting

Een uitgebreidere Nederlandse samenvatting vind je hier.

Antwoord vinden op vragen via het internet is niet altijd eenvoudig. Hoewel zoekmachines goed zijn in het opzoeken van pagina’s waarin bepaalde woorden voorkomen, zijn computers niet in staat om informatie van verschillende sites automatisch te combineren of te vergelijken. Om bijvoorbeeld de goedkoopste huurauto voor een weekend in de buurt van Amsterdam te vinden moet je handmatig alle zoekresultaten vergelijken. Wereldwijd werken wetenschappers aan een uitbreiding van het huidige internet, het zogenoemde “semantische web”, waarbij computers achtergrondkennis over de gegevens op de webpagina’s gebruiken om gegevens te combineren of om nieuwe informatie af te leiden. Door bijvoorbeeld de relatie tussen begrippen als “adres”, “lokatie” en “afstand”, of “zaterdag” en “weekend” te beschrijven kunnen computers beter verschillende autoverhuuraanbiedingen vergelijken.

Deze achtergrondkennis is voortdurend aan verandering onderhevig. Michel Klein doet in zijn proefschrift onderzoek naar het beheersen van de effecten van deze veranderingen. Uit interviews met beheerders van grote kennisbanken en een vergelijking met veranderingenbeheer voor databanken blijkt dat de huidige technieken niet afdoende zijn. Dit komt vooral doordat het internet geen centrale autoriteit heeft die procedures voor het wijzigen van gegevens kan afdwingen. In het proefschrift wordt een driedelige methodiek voorgesteld voor het omgaan met wijzigingen in zo’n ongecontroleerde omgeving. Het eerste onderdeel is een manier om wijzigingen te beschrijven. Ten tweede wordt een verzameling methodes voorgesteld om een zo compleet mogelijke beschrijving van de wijziging te verkrijgen. Het derde onderdeel is een verzameling procedures om op basis van zo’n wijzigingsbeschrijving de effecten op verschillende taken te bepalen. De toepassing van onderdelen uit deze methodiek wordt geïllustreerd in verschillende praktische studies.

BibTeX

@PhdThesis{Klein2004,
  author = "Michel Klein",
  title = "Change Management for Distributed Ontologies",
  school = "Vrije Universiteit Amsterdam",
  year  = "2004",
  month = aug,
  isbn  = "90-9018400-7",
  url  = "http://www.cs.vu.nl/~mcaklein/thesis/",
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *