Basiscursus Wiskunde

Periode: Najaar 2007

Uitwerking van het tentamen van 22-10-2007 is hier te vinden. Jammer genoeg was het resultaat niet helemaal naar onze wens, al bleek weer dat er een duidelijk verband is tussen het tentamenresultaat en het bezoek van werkcollege, en het doen van de zelftests. Dat betekent niet dat het voor ieder individu afzonderlijk zo duidelijk is, maar wel over het geheel genomen. Laten we dit maar afsluiten met de mededeling: HET IS ERG BELANGRIJK OM MEE TE DOEN OP WERKCOLLEGES!!!

Docenten: Rob de Jeu (voor Econometrie), Jan Los (voor Scheikunde/Farmacologie, SBI en MNW). Andre Ran (voor Wiskunde, BWI en Natuurkunde),


Het boek dat gebruikt wordt is het boek Basiswiskunde van Jan van de Craats en Rob Bosch, ISBN 90-430-1156-8. Het is verkrijgbaar bij de VU boekhandel of via de studentenverenigingen. Als het daar uitverkocht mocht zijn, bestel het dan. Voor nood kun je de webpagina van een van de auteurs raadplegen, een deel van het boek is voor eigen gebruik te downloaden. Zie de website van Jan van de Craats

Verder heb je een dictaat Aanvulling basiscursus wiskunde nodig, dat ook verkrijgbaar is bij de boekhandel.
Het dictaat is verkrijgbaar als pdf file als je hierop klikt .

Het college is vooral een werkcollege. Er zijn twee bijeenkomsten per week (raadpleeg het collegerooster voor tijden en locatie). Je wordt vooral verondersteld daar zelf te werken; dat de docenten het kunnen wisten we immers al. Bij elk college hoort een zelftest. Die moet je echt maken, er blijkt een duidelijk verband tussen het maken van de zelftests en het slagen voor het tentamen.

Op deze site vindt je het programma per college.
Voor de groep S/F/MNW/SBI is er een iets ander programma dat je hier vindt. Het laatste verschilt alleen met betrekking tot de zelftests, die voor deze groep anders geregeld zijn.

De uitwerkingen van de opgaven uit de aanvulling voor de eerste twee hoofdstukken vind je hier , voor hoodfstuk 3 zijn ze onder deze link te vinden. De uitwerkingen van de hoofdstukken 4, 5, 6 zijn hier te vinden. De laatste uitwerkingen van complexe getallen staan hier.
De uitwerkingen van de sommen over volledige inductie staan hier .

Om een idee te krijgen van wat we aan het eind van de rit van je verwachten hebben we alvast wat tentamens van vorige jaren hier beschikbaar gesteld. Er moet wel op gewezen worden dat het tentamen dit jaar af zal wijken van de hierbij gaande tentamens: er zal meer gevraagd worden over complexe getallen en volledige inductie.
hier is het eerste tentamen van najaar 2005, en
hier is het herkansingstentamen .
De uitwerking van het oktober tentamen is hier,
en de uitwerking van het januari tentamen is hier.
Het tentamen van oktober 2006 is te vinden achter deze link.
En de uitwerkingen zijn er natuurlijk ook, achter deze link.
Het tentamen van januari 2007 is te vinden achter deze link.
En de uitwerkingen zijn achter deze link te vinden.
Het tentamen van oktober 2007 is te vinden achter deze link.
En de uitwerkingen achter deze link.


Het loont de moeite om een van die twee tentamens, of allebei natuurlijk, te maken als voorbereiding op het tentamen. Als je deze twee moeiteloos kunt maken, dan hoef je niet al te veel zorgen te hebben voor het tentamen. In het andere geval weet je in ieder geval welke onderdelen je nog eens moet bestuderen. Misschien ten overvloede: je leert wiskunde het best door veel te oefenen. Sommetjes maken dus!