Mathematische Methoden 1 voor MNW

Periode: februari en maart 2010

Docent: A.C.M. Ran

Belangrijke mededelingen: van alle stukjes dictaat is nu de laatste versie op deze website te vinden. Controleer of je van allemaal de laatste versie hebt.

Het tentamen is maandagochtend 22 maart van 8.45 tot 10.45 in zaal Q 105. VERGEET NIET DAT JE JE MOET AANMELDEN DAARVOOR.

De studiehandleiding is onder deze link te vinden.

De eerste week is wat samenvattend materiaal te vinden onder deze link te vinden. Bestudeer ook de relevante delen van Hoofdstuk 17 van Adams (de paragraaf over inhomogenen tweede orde dv's).

De tweede week: Laplace transformatie. De stof is hier te vinden. (Met dank aan Rene Swarttouw voor het bereidwillig beschikbaar maken van een flink deel van dit materiaal).

De derde week: Laplace transformaties en oplossen van differentiaalvergelijkingen. Stelsels differentiaalvergelijkingen. Voor het laatste onderwerp is het materiaal hier te vinden. Voor een korte samenvatting van de benodigde lineaire algebra, zie het dictaat daarover, of (een wel heel korte samenvatting) het boek van Adams, Secion 10.7.

De vierder week: herhaling van Fourier reeksen. Zie het materiaal van R. van der Hout dat hier te vinden is . Ook het stukje over de trillende snaar (pagina 19, 20, 21) dat daarin staat is relevant. Als huiswerk: maak (misschien wel nogmaals, maar het is een goede oefening) de opgaven 5 a, b, c, d op pagina 7.

De vijfde week: Fourier reeksen nog een paar voorbeelden gedaan. Begonnen met de relatie met pdv's. Zie het stukje tekst hier. We hebben trillende membranen besproken.

Zesde week: Bessel functies, en een herhaling van het oplossen van differentiaalvergelijkingen via machtreeksen. Mooie gelegenheid om nog even de Taylor benaderingen op het bord te zetten, dat is dus ook gebeurd. Het stukje over de golfvergelijking (zie vorige week) is nu verder behandeld: de pagina's 6, 7, 8. De opgaven voor de woensdag: als huiswerk maak je de opgaven 1, 2, 3 op pagina's 8 en 9. De opgaven 4 en 5 komen uit oude tentamens, die maken we klassiekaal woensdag.
Lees ook het korte stukje over D'Alembert's oplossing.

Zevende week: Fouriertransformatie. Een klein stukje hierover is te vinden onder deze link.

Email address: ran AT cs.vu.nl
Room: R3.45
telephone: 020 5987691