Automaten en Complexiteit 2014-2015

Nieuws

Cursushandleiding

Alle informatie over het vak, zoals de behandelde stof, hoor- en werkcollege data, en materialen vind je in de cursus handleiding.

Hoorcollege

docent: Jeroen Keiren (week 6-9), Wan Fokkink (week 9-12).

Werkcollege

docent: Franz Geiger

Boek

Peter Linz, An Introduction to Formal Languages and Automata, Jones and Bartlett (4e of 5e editie)

Extra stof

Tentamen

Bij het tentamen mogen kopieen van de slides (zie hieronder) worden gebruikt, zonder handgeschreven aantekeningen.

Het tekstboek van Linz mag niet bij het tentamen worden gebruikt!

Inleveropgaven

Hier verschijnt elke week een collectie inleveropgaven (zes in totaal). De inleveropgaven kunnen tezamen maximaal 0.5 bonuspunt opleveren voor het tentamen.

Slides van het hoorcollege

JFLAP formele talen tool

JFLAP opdracht om vertrouwd te raken met dit tool. Het is beschikbaar in P337.

Stof hoorcollege

Zie de cursus handleiding.

Opgaven werkcollege

Voor uitwerkingen van (een deel van de) opgaven, zie achterin het tekstboek van Linz.

4e en 5e editie

 1. 1.2: 2,4,8,10
  2.1: 1,2(d),3,7(b),9(b,f),11
  2.2: 12
  2.3: 2,3,6,12
 2. 1.2: 11(a,b,c),13,14(a,b,e,f,h)
  3.1: 5,7,13,16(a,b)
  3.2: 1,2,4(b,d),9,10(a,c),13(a)
  3.3: 1,3,6,12
 3. 4.1: 17,20,26 (''regular'' moet ''right-linear'' zijn, 2x)
  4.2: 5,12
  2.4: 1,4,6
  4.3: 1,3,4(e,f)
 4. 5.1: 2,7(b,e),8(b,h),21,22
  5.2: 14
  6.1: 6,7,9,15,16
  6.2: 3,4
  6.3: 1,2,3
  opgave over LL parseren
 5. 7.1: 3(a),4(c,g),5,11
  7.2: 5,6,15
  7.3: 3,5,8,16,18
 6. 8.1: 2,3,5,8(c)
  8.2: 1,11,22,23
  9.1: 4,5,7(d,e),8
 7. 11.1: 3,6,7,8,10
  11.2: 6,7
  11.3: 1(b,d),3
  10.5: 4(c,d)
 8. 12.1: 3,7,9
  12.3: 1,3
  12.4: 3,7,8
 9. 14.2: 5
  14.3: 2,3
  7 opgaven over complexiteit
 10. eerste 7 van deze 8 opgaven over quantum computing
 11. 8e opgave over quantum computing (voorbeeld van Simons algoritme), voorbeeldtentamen: tentamen uit 2014
 12. geen werkcollege
 13. geen werkcollege
 14. vragensessie over opgaven die in de werkcolleges zijn behandeld

Oude tentamens

Nuttige links

Information for non-Dutch speaking students

In the year 2014-2015 the language for the course officially is Dutch. English speaking students that want to follow the course can contact the lecturer. Hand-in exercises and exams will be made available in English if needed. The last two lectures, on quantum computing, will be taught in English.