Logische Structuren 11-12

actueel

docenten

rooster

(zie ook vurooster.nl)

literatuur

tentamens

Check dit vooraf nog met het rooster!

Voor het voortentamen geldt de regeling: deelname is niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden. Het resultaat kan de tentamenuitslag alleen positief beinvloeden, het weegt dan voor 1/3 mee. Precies gezegd: als V het cijfer voor het voortentamen is, en T het tentamencijfer, dan is het eindcijfer max(T, (2T+V)/3).

opdrachten

Tweemaal worden huiswerkopdrachten gegeven, die schriftelijk dienen te worden ingeleverd. Dit is in de tweede en de zesde week. Beide opdrachten moeten de week erop op maandag voor het college worden ingeleverd.

Daarnaast zijn er in de zesde en zevende week opdrachten voor het computerpracticum satsolving.

Als alle opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld, krijg je een bonus van 0.5 (een halve punt) op het tentamencijfer.

laatst gewijzigd: 11 december 2011 Valid HTML 4.01 Transitional