iPhone: Dennis Ritchie inside -- alive and kicking

Het overlijden van Steve Jobs was wereldnieuws.
Visionair en gezicht van fantastische vindingen,
en had Apple er weer helemaal bovenop gekregen tot
het meest waardevolle bedrijf ter wereld.

Een week later werd Dennis Ritchie dood gevonden
in zijn huis. In de Volksrant stonden twee zinnen
bij de rubriek Waar Heeft de Wereld het over?
Waar de wereld het ook over had: niet over Dennis
Ritchie. Ik zag via de online krantendienst
lexisnexis dat er recent 99 berichtjes wereldwijd
waren naar aanleiding van diens overlijden.

Voor wie niet weet wie Ritchie was, herhalen we
die zinnetjes nog even: "Dennis Ritchie,
grondlegger van de C-programmeertaal en
mede-bedenker van besturingssysteem Unix, is
gisteren na een lang ziekbed op 70-jarige leeftijd
overleden. Voor zijn pionierswerk kreeg hij in
1983 de Turing Award, de hoogste onderscheiding in
de informatica."

Een prachtige karakterisering van Ritchie die ik
in de Economic Times zag: the other man inside
your iPhone. Dit om zijn betekenis aan te geven
voor zijn bijdragen aan het digitale tijdperk in
vergelijking tot Jobs' bijdragen. Uiteraard is de
programmeertaal C in termen van gadget gehalte
helemaal niets vergeleken met een iPhone, en het
UNIX operating system dat hij samen met zijn maat
Ken Thompson ontwierp idem dito.

De redenen voor die taal en het OS waren ook niet
zo zeer een iPhone maar wel het grootschalig
digitaal communiceren in meer algemene zin. Van
computer tot computer, van telefoon tot telefoon.
Bij versie 10 van het Mac operating system is de
overstap gemaakt van het eigen OS naar een UNIX
variant: Free BSD UNIX. Dus daar is de symbiose
tussen Jobs en de geestesproducten van het duo
Ritchie en Thompson bestendigd.

In vrijwel elk complex IT-intensief product zit
ruw gezegd code van Ritchie en ander wel de ideeen
achter zijn werk. Met die kennis heb je nog geen
iPhone natuurlijk. En omdat iedereen de telefoon
kent maar niet de OS code erin is het logisch dat
Ritchie minder in de spotlights staat.  

Als we een email versturen, een website openen dan
denken we ook niet aan C. Stephen Carr. Maar het
hele idee van die computer-computer communicatie
verloopt via een programma dat telnet heet en Carr
publiceerde de eerste RFC (nummer 15) waarin hij
aangaf hoe dat zou moeten werken al in 1969. Het
was Berners-Lee die dit programma decennia later
gebruikte om er het HTTP protocol bovenop te
bouwen.

Dus toepassen van bestaande kennis op een heel
succesvolle manier oogst meer lof dan
het uitvinden van die kennis als je het zo
bekijkt. Maar zonder die kennis kun je ook niet.

Dit dilemma is ook Nederland niet vreemd, en wordt
wel samengevat met kennis, kunde, kassa. Ritchie
was van de kennis en Jobs van de kunde en kassa.
Zelden is men van alle drie de markten thuis. Die
combinaties zijn dus belangrijk, en moeten waar
mogelijk gestimuleerd worden.

Ritchie heeft dan geen enorme media aandacht
gekregen maar hij kreeg wel de Turing award, zeg
maar de Nobelprijs voor de informatica. Daarnaast
ook nog talloze andere onderscheidingen voor zijn
bijdragen aan C en UNIX. Hij kreeg ook nog de
National Medal of Technology. Dat is in de
Verenigde Staten de hoogste onderscheiding die je
kunt krijgen voor technologische bijdragen uit
handen van de President. Want ook de VS werd daar
beter van getuige het jury rapport: "For their
invention of UNIX operating system and the C
programming language, which together have led to
enormous growth of an entire industry, thereby
enhancing American leadership in the Information
Age."

Dus bij het volgende telefoontje, mailtje, of een
tweet; bedenk je: mede mogelijk gemaakt door
Dennis Ritchie.

X

Meer weten over de wondere wereld van ICT
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Prof. dr Chris Verhoef is hoogleraar informatica
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en
wetenschappelijk adviseur voor overheid en
bedrijfsleven. Hij schrijft regelmatig een
column in AG II. Hij is te bereiken via email:
x@cs.vu.nl. Deze tekst is copyright SDU. Niets
van deze uitgave mag zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever worden overgenomen of
worden gepubliceerd.