De overbelastingdienst

Ik werd een dag voor dat de Belastingdienst het
digitale aangifteloket opende, gebeld door een
krant.  Er zou iets met de beveiliging zijn, en de
angst van burgers bestond dat de belastingdienst
zou mee kunnen kijken.  Ik vond het allemaal een
beetje prematuur: beveiliging wordt pas een issue
na bereikbaarheid, en meekijken is een
schromelijke overschatting van de kennis en kunde
van de belastingdienst.  Ik voorspelde dat het
grote probleem de beschikbaarheid van de
belastingdienst ging worden.  Dat bleek te
kloppen.

Die voorspelling was niet zo moeilijk: als je
namelijk aan teveel mensen vraagt om
tegelijkertijd naar een website te komen dan roep
je een legitieme DDoS aanval over je af.  Dat heet
een flash crowd: zwaar, maar goedaardig
internetverkeer dat hetzelfde effect resorteert
als een DDoS aanval.  Als je niet van te voren
stringent ontwerpt op flash crowd bestendigheid,
dan loopt de boel vast.  En dat deed het dan ook.

Wiebes kwam met allerlei zwatelverhalen over
wanneer wel, wanneer niet, en hoe goed het
allemaal werkt bij de Belastingdienst.  Er waren
al heel wat aangiftes binnen, dus wat is het
probleem?  Via de kranten liet hij weten dat onder
meer de beveiliging tegen zogenoemde
DDoS-aanvallen was verbeterd. Hij wilde geen
verdere details geven.


Storingsmeldingen per seconde Belastingdienst (bron:
allestoringen.nl)

Die details heb ik even via onafhankelijke bronnen opgevraagd zodat vast kan worden gesteld hoe het daadwerkelijk met de bereikbaarheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid zit. Ik heb van allestoringen.nl de real-time aantallen storingsmeldingen gedownload en die over de tijd uitgezet in de eerste week waarin aangifte kon worden gedaan. De grafiek laat het aantal storingsmeldingen per seconde zien vanaf 29 februari tot en met 8 maart. De verticale lijn is de start van 1 maart, en midden in de nacht zie je al heel wat storingsmeldingen per seconde. Dat konden nog kinderziektes zijn. Overdag ontplofte echter de website, en regende het storingsmeldingen tot boven de 300 stuks per seconde! De horizontale lijn zit op de hoogte van 1 storingsmelding per seconde. Normaal zou een dergelijke lijn hoog moeten liggen en niet zoals hier heel laag. Immers, je kunt er gevoegelijk van uitgaan dat als je boven deze lijn zit, er zonder enige twijfel sprake is van een fikse storing. Vrijwel de gehele meettijd zit de Overbelastingdienst ver boven deze lijn. Midden in de nacht tussen drie en vijf uur is de overlast het laagst, maar zelfs dan komt het aantal storingsmeldingen per seconde nog af en toe boven deze lijn. Geheel in lijn met de recente trend in de Tweede Kamer inzake de onzinnige discussie rond de SVB had ik toch minstens verwacht dat er een kamerdebat zou komen over de vraag wie de belastingen voortaan moet gaat innen. Ze proberen dit nu al decennia lang, en nog steeds weten ze dat te verknallen. Een andere organisatie die het ook niet weet zal het vast beter doen! Onzin natuurlijk. Maar op basis van de grafiek mag toch wel geconcludeerd worden dat de Belastingdienst zijn eigen graf graaft, en wel door hun eigen kromme ontwerp. De off-line oplossing, die al dit soort gedoe niet kent is vervangen door de on-line oplossing die per definitie problemen moest gaan veroorzaken. De Overbelastingdienst, slechter kunnen we het nauwelijks bedenken, dommer wel. X Meer weten over de wondere wereld van ICT in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de knipselkrant van Chris Verhoef Prof. dr Chris Verhoef is hoogleraar informatica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en wetenschappelijk adviseur voor overheid en bedrijfsleven. Hij schrijft regelmatig een column in de AG. Hij is te bereiken via email: x@cs.vu.nl. Deze tekst is copyright SDU. Niets van deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen of worden gepubliceerd.