Business case, klaar is kees

Het belang van de business case wordt door velen
onderstreept, en door sommigen zelfs de basis voor
projectsucces genoemd. Een ministerie had veel
tijd en geld gestoken in zorgen dat de business
case effectiever als tool voor succes ingezet
wordt. De Commissie Elias zag ook liever dat de
business case niet als verplichte stap werd
genomen om er daarna nooit meer naar te kijken.

Nu is het inderdaad van belang om een business
case te maken en aan benefits tracking & tracing
te doen om bij te houden of de rechtvaardiging
vanaf het GO-moment nog steeds valide is of niet.

Als je dat een beetje goed doet, dan kun je
projecten afschieten voordat het te veel geld gaat
kosten dat niets gaat opleveren. In een
organisatie maten we tijdens een onderzoek dat van
86 gestaakte projecten gemiddeld over al deze
projecten 91.6% van het aanvangsbudget was
opgemaakt. Omdat de spreiding nogal groot was,
kun je dat cijfer niet per project gebruiken maar
wel op portfolio niveau.

Omdat door velen geroepen wordt dat de business
case instrumenteel is voor een succesvol project,
hebben we dat onderzocht voor IT-outsourcing
deals. In een longitudinaal onderzoek zijn 30
deals langjarig gevolgd en zijn betrokkenen
bevraagd over vele zaken waaronder het managen van
de business case. Sterker we bekeken dat vanuit
zowel de leverancier als de opdrachtgever: beiden
moeten afwegen of er een zakelijke reden is om er
aan te beginnen. Letterlijk: "Success in the long
run is granted only when the outsourcer continues
to use his business case during the execution of
the IT-outsourcing arrangement to evaluate the
outsourcing process and the service delivery of
the provider." En de symmetrische variant voor de
service supplier.

Vragen werden gesteld om te bezien in hoeverre de
business case werd gemanaged zowel door de
opdrachtegever als opdrachtnemer. Vervolgens is
bekeken welke projecten een succes waren en welke
niet. Met een statistische test kun je dan zien
wat de invlode is op het managen van de business
case op de project uitkomst: falen of succes. De
hypothese was dus dat dat een positief effect had
op deze uitkomst. Maar dat effect is niet
aangetroffen in het voor de Nederlandse markt
representatieve sample van 30 outsoucing deals.

De conclusie moet dus zijn dat alhoewel de
business case een nuttige toevoeging is om de
investering igedurende het project te
rechtvaardigen, de impact daarvan niet meetbaar
leidt tot hogere succeskansen.

meer weten? zie:

Guus Delen, Rob Peters, Chris Verhoef, Bas van Vlijmen,
Lessons from Dutch IT-outsourcing success and failure.

X

Meer weten over de wondere wereld van ICT
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Prof. dr Chris Verhoef is hoogleraar informatica
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en
wetenschappelijk adviseur voor overheid en
bedrijfsleven. Hij schrijft regelmatig een
column in de AG Connect. Hij is te bereiken via email:
x@cs.vu.nl. Deze tekst is copyright SDU. Niets
van deze uitgave mag zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever worden overgenomen of
worden gepubliceerd.