ICT from down under

NICTA, National ICT Australia, is een initiatief van de
Australische overheid, en een aantal toonaangevende
Australische universiteiten. De missie van NICTA is: "to
be an enduring world class research institute in
Information and Communication Technologies that generates
national wealth". Over wealth gesproken, dit initiatief
wordt door de overheid gefinancierd voor 129.5 miljoen
Australische dollars, waarbij de partners ook nog eens 100
miljoen bijlappen. Dat komt in Euros neer op 131.6 miljoen
in vijf jaar. Als NICTA aan de verwachtingen voldoet zal
de overheid voor de middelange en lange termijn blijven
betalen. Je vraagt je af, waar doen ze het van.

Een en ander is het gevolg van het programma Backing
Australia's Ability tezamen met het ICT Centre of
Excellence Programma. Een initiatief dat de toekomst van
Australie door middel van wetenschap en innovatie moet
veiligstellen en verbeteren. Een soort innovatieplatform,
maar dan met geld en tanden: in 10 jaar is er 8.3 miljard
dollar te besteden (4.8 miljard Euro).

Als we de website van ons eigenste innovatieplatform gaan
bekijken, dan valt eerst op dat de Australische sites vele
malen sneller zijn dan deze. Australie is dichterbij dan
je denkt, qua ICT! Na lang wachten krijgen we dan het
nieuws van het innovatieplatform: "Nijs dient ontslag in".
Na nog meer neuzelnieuws komen we dan bij de kern.
"Volgens de achttien leden van het platform draait het om
de vraag hoe Nederland een cultuuromslag kan maken." En om
die cultuur maar meteen te proeven geeft het platform aan
wat men vooral niet doet. Het beslist niet over de
besteding van de gelden die het kabinet de komende vier
jaar extra besteed aan onderwijs, onderzoek en innovatie.
Het beheert ook geen fondsen, geeft geen subsidies, stelt
geen wetten vast en is geen lobbykanaal richting de
overheid. Deze mededelingen naar aanleiding van de vele
vragen van ondernemende mensen die wilden weten of er geld
los te krijgen is, om eens flink wat onderzoek te gaan
doen.

Kijk, de opdracht om voorstellen te ontwikkelen om de
innovatiekracht van Nederland te versterken is zo in te
vullen. Link gewoon naar een paar websites van
collega-regeringen, zoals bijvoorbeeld Australie, dan zie
je meteen om wat voor ideetjes het kan gaan. Uiteraard is
het goed een en ander af te stemmen op de Nederlandse
situatie, maar da's dan peanuts! Opdrachtje KLAAR! Aan de
slag, handen uit de mouwen, geen woorden maar daden. Het
NICTA is een schoolvoorbeeld van hoe je dat nu doet. Men
denkt in termen van research, commercialisering, educatie,
en netwerk versterking. Een beetje zoals het Nederlandse
adagium kennis, kunde, kassa. En dan niet meteen zeurderig
dat de overheid studenten en bedrijven moet prikkelen om in
zichzelf en hun kennisontwikkeling te investeren, omdat de
overheid niet kan blijven betalen. Das allemaal zo
afwerend, van nu moeten jullie maar eens zelf investeren.

Nee doe het de NICTA way. Voor onderzoek: leg beslag op de
beste onderzoekers, werk samen met binnen- en buitenland,
zorg voor het meest hoogstaande onderzoek, en voor
erkenning als zodanig, en bereik er een marktleiderspositie
mee in Australie. Voor de goede orde, dat doe je niet door
studenten te prikkelen, maar met een heuse investering.

Commercie: zorg voor een ondernemende NICTA-cultuur,
stimuleer open relaties met het bedrijfsleven, optimaliseer
de opbrengsten voor Australie, zorg voor een meetbare
concurrentiepositie met ICT in Australie. En doe dat meten
dan ook meteen goed, dus niet zoals in Nederland. Een CPB
rapport van Maart 2004 laat zien dat de cijfers
tegenstrijdig zijn: het R&D-niveau past niet bij de
revenuen. Maar dat lijkt voor een deel te komen omdat men
de zaken anders meet dan de rest. Met name voor
multinationals worden de R&D-kosten in Nederland gemaakt,
maar in het buitenland weer terugverdiend, en men stopt R&D
activiteiten onder ICT-industrie en in andere landen onder
ehh R&D. Ja gek dat het dan niet goed gaat met de
kenniseconomie ten opzichte van anderen. Bereken het dan
ook goed, want je weet maar nooit wat de regering met deze
do-it-yourself-kit-analyse doet!

Educatie binnen NICTA: samenwerking met Australische
universiteiten om de kwaliteit van ICT-promovendi te
verhogen, stageplekken regelen voor promovendi, het aantal
hoogopgeleide ICT-onderzoekers verhogen, importeer talent,
en stop nog eens 130 miljoen in het verhogen van het
wetenschappelijk, wiskundig, en technologisch niveau op
scholen. Dus niet zoals in Nederland het onderwijs verder
laten versloffen.

Versterken van het nationale netwerk: samenwerken
met Australische bedrijven, multinationals,
onderzoeksinstituten, en universiteiten. Een hefboom
creeeren met het geld dat in NICTA gestoken wordt, en als
natuurlijk brandpunt gaan fungeren voor de ontwikkeling van
industriele ICT-clusters.

Was dit nu zo moeilijk? Nee! Vele landen zijn momenteel
dit soort software-intensieve onderzoeksactiviteiten aan
het optuigen, waaruit je zelfs zonder enige kennis en kunde
kunt concluderen dat dit wel eens kassa zou kunnen zijn.
Nu Nederland nog even!

X

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Prof. dr Chris Verhoef is hoogleraar informatica 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schrijft   
maandelijks een column in AG II. Deze tekst is 
copyright SDU. Niets van deze uitgave mag zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever worden
overgenomen of worden gepubliceerd.