Premier met root-permissie

Het is tegenwoordig hip om je als politicus
op Internet te profileren. Via podcasts,
weblogs, en wervende sites probeert men zich
te onderscheiden. Ook als conservatief en
ouderwets bekend staande politici hebben de
weg naar de virtuele werkelijkheid
gevonden. Maar het bijft vaak wat
klungelig. Zo niet in Japan. Daar trof ik
100% nerdistan aan bij een politicus die
droomt van root-permissie. Op zijn splash
page had hij zijn ideeen kort samengevat in
een reeks UNIX commandos, oftewel shellees.

Dat zouden meer politici moeten doen: een
UNIX-shell voert namelijk ondubbelzinnig
commandos uit zonder dat allerei
muisklikken, menuutjes, buttons en grafische
vervuiling de kern van de zaak
vertroebelen. Bovendien zie je omissies en
ambiguiteiten in hun programma meteen, dat
scheelt weer ellenlange debatten. Neem nu
Shinzo Abe, de politicus die controversiele
grafmonumenten schijnt te frequenteren. De
als conservatief bekend staande
premierskandidaat prijkt prominent op zijn
splash-screen zittend achter een Mac
met op de achtergrond deze computer tekst:

[ccs@05JAPAN]$ cd 3rd_gen_koizumi_cabinet
[ccs@05JAPAN]$ svn co https://jp.bluequartz.org/seisaku/proud .
[ccs@05JAPAN]$ ./configure --with-passion=/home/abe/blood
[ccs@05JAPAN]$ make proud_japan ; make check
[ccs@05JAPAN]$ su
Password:***********
[root@05JAPAN]# make install
[root@05JAPAN]# ln -s /usr/local/bin/proud_japan /usr/bin/new_japan
[root@05JAPAN]# cp ./proud_japan.cfg /etc/new_japan.cfg
[root@05JAPAN]# chkconfig ... 5 new_japan
[root@05JAPAN]# /etc/init.d ... seisaku/new_japan_seisakud
[root@05JAPAN]# top
[root@05JAPAN]# I

Ik hoor je denken: die splash-page is een
hoax van een hacker die netjes doorlinkt
naar zijn officiele page. Dan moet zijn
hele site gehackt zijn, want onderaan elke
pagina kun je weer terug naar de splash page.
Bovendien is het IP-adres van beide pagina's
hetzelfde: 221.249.136.54. De rest van
zijn site ziet er bloedserieus uit, dus ik
ga ervanuit dat dit echt is.

Het is in ieder geval het weer eens wat
anders dan de eerste poging van de minister
van Justitie om via gepodcaste preken
met ons in contact te komen. Meteen pats
boem, het programma zonder omwegen. Laten
we deze verkiezingstaal eens reverse
engineeren voor de gewone burger.
Allereerst de login: ccs dat moet de chief
cabinet secretary zijn: Abe's huidige
functie. Machine 05JAPAN staat vast voor
het Japan van 2005. Gebruiker ccs gaat naar
de folder waar het derde kabinet Koizumi
zich afspeelt.

Met het open source pakket svn, subversion,
wordt een check-out (co) gedaan vanaf een
website buiten de politiek om naar de
kabinets-folder. Het gaat om de file
proud uit de directory seisaku wat in deze
context waarschijnlijk politiek betekent.
Een nieuwe versie van trotse politiek dus.
Maar wel via achterkamertjes: de https geeft
aan dat alles versleuteld is. Dan wordt het
geheel geprepareerd middels een configure
commando met de with-passion optie die
/home/abe/blood blijkt te wezen. Merk op
dat gebruiker ccs linkt naar zijn
persoonlijke account om software voor
algemeen gebruik te configureren. Hij heeft
blijkbaar zijn verborgen agenda erin
verwerkt!

Dan wordt een compilatie commando gegeven:
make proud_japan, oftewel een maakbare
nieuwe trotse politiek die uitvoerbaar is.
Daarna runt hij een testsuite. Hier zit echter
een bug. Als het namelijk niet lukt om dat
trotse Japan werkend te krijgen gaat hij
later toch iets aan het politieke systeem
veranderen, en dan wordt het een puinhoop,
net zoals met echte software. Ik zou gokken
dat als je echt iets wilt veranderen je pas
verder wilt als de compilatie en de check
slagen, dus: make proud_japan && make check.

Om zijn beleid uit te voeren moet Abe nog
even premier worden, wat staat voor het
su-commando, waarin ccs transformeert tot
superuser. Hij zegt watie denkt! En als
superuser doet hij een make install: hij
doet wat hij zegt. Hij linkt dan zijn
locale versie van een trots Japan naar de
folder waar de programmas staan die iedereen
hanteert, zodat de neuzen dezelfde kant op
gaan staan. Vervolgens copieert hij nog
even de juiste configuratie van het trotse
Japan naar de algemene folder op weg naar
een nieuw Japan.

De configuratie wordt nog even gecheckt en
daarna wordt een politieke daemon
opgestart. Daemons komen uit de griekse
mythologie. Sommige daemons verleenden
hand- en spandiensten waar je de goden zelf
niet mee kon lastig vallen. In de
informatica zijn het programmas die taken
afhandelen waar je gebruikers niet mee
lastig kunt vallen. Vaak liggen ze continue
te luisteren en reageren op netwerk
impulsen, hardware die iets wil, of andere
programmas. Dit wil dus zeggen dat Abe
niet lastig gevallen kan worden met continu
luisteren naar wat het volk wil, daar heeft
hij immers zijn daemon voor.

Hij heeft belangrijker zaken aan het hoofd
zoals blijkt uit het voorlaatste commando:
top. Het top-commando laat zien wie het
meeste computer power gebruikt, en als
superuser kun je de programmas van anderen
afschieten vooral als ze teveel power naar
zich toetrekken. Het gaat dus net als
gewooonlijk weer om de macht. Daarna weetie
het niet meer: het eenletterige commando I
is namelijk geen standaard UNIX-commando.

Omdat dit zo verhelderend was, schrijf ik
bij deze een wedstrijd uit waarin politici
uitgedaagd worden om hun standpunten in
shellees te formuleren. Voor het geval dat
hun beleid uitgevoerd wordt, begrijpen de
IT-ers, de daemons van de moderne politiek,
ook wat de bedoeling is.

X

Prof. dr Chris Verhoef is hoogleraar informatica
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij
schrijft maandelijks een column in AG II.

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Prof. dr Chris Verhoef is hoogleraar informatica 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij
schrijft maandelijks een column in AG II. hij is
te bereiken via email: x@cs.vu.nl. Deze tekst is 
copyright SDU. Niets van deze uitgave mag zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever worden
overgenomen of worden gepubliceerd.