Commentaar: Gemiste kans

Er is een schromelijk gebrek aan professionaliteit
in de ICT-wereld. Dat was het snoeiharde oordeel
van prof. Chris Verhoef---hoogleraar ICT-management
aan de Vrije Universiteit en onder ander columnist
in deze krant---onlangs in het AD. Verhoef reageerde
daarmee op problematische projecten als de OV-chipkaart
en de problemen bij de Belastingdienst. Aan dat
rijtje kan nu ook het moderniseringsproject GBA
toegevoegd worden.

Wat voor insiders al langer duidelijk was, is nu
door onafhankelijk onderzoek bevestigd: projectaanpak
en -uitvoering waren beneden niveau.

Aan het probleem hebben zeker de opdrachtgevers zelf
schuld, door te overvragen, onduidelijke businesscases,
dito specificaties en continue wijzigingen op een
eenmaal afgesproken ontwerp. Maar de ICT-wereld moet
ook de hand in eigen boezem steken. Zijn we zelf
wel professioneel bezig? Een van de manieren waarop
een ICT'er zijn professionaliteit kan aantonen, is
aanmelding als registerinformaticus. Dat een relatief
gering deel van de informatici de moeite heeft
genomen zich als registerinformaticus te kwalificeren,
geeft hierbij wel te denken. Erger nog is dat de
betrokken beroepsverenigingen kans hebben gezien
tot een 'kerk'-scheuring. Sinds enige tijd hebben
we behalve Register Informatici van VRI en NGI ook
Certified ICT Professionals van KIVI NIRIA.

Dat er nu twee registers zijn, is op zich niet zo
erg. Daar kunnen opdrachtgevers ongetwijfeld mee
leven. Het bestaan van twee registers met een eigen
karakter zou zelfs voor extra leden kunnen zorgen,
als daar principiele verschillen van mening over
professionaliteit in het beroep aan ten grondslag
zouden liggen die in publiek debat verdedigd zouden
worden. Maar daar is geen sprake van. De splitsing
der geesten is vooral ingegeven door verschil van
inzicht over het al of niet behaald moeten hebben
van een hbo-diploma en het minimaal vereiste aantal
jaren werkervaring. Het valt niet in te zien hoe
informatici voor dergelijke scherpslijperij warm
moeten lopen. En dat doet de professionalisering
van het vak geen goed.

/j.wijkstra@sdu.nl

Jelle Wijkstra is adjunct-hoofdredacteur
van Automatisering Gids

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright SDU.  Niets van deze uitgave
mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever
worden overgenomen of worden gepubliceerd.