Opinie: Legacy is niet uit de tijd

Hebben legacysystemen hun tijd gehad en is een
overgang naar nieuwere platforms onvermijdelijk?
Wilchard Steenbakkers bestrijdt dat. Renovatie
leidt vaker tot goede resultaten dan nieuwbouw,
is zijn ervaring.

Met enige regelmaat betogen pleitbezorgers van
nieuwe technieken als .Net en Java dat
legacysystemen vroeg of laat vervangen moeten
worden. Maar de argumentatie op basis waarvan men
aan zo'n operatie begint is vaak dun. Dat maakt
het tot een gevaarlijk traject en strikt genomen
is vervanging vaak niet eens nodig, is mijn
ervaring.

Onlangs kwam ik bij een klant die met enige trots
meldde dat zijn legacy-landschap bijna vijftig
jaar oud was! Ik kan u verzekeren dat er in die
50 jaar van alles veranderd is in dit landschap.

Applicaties zijn erbij gebouwd om de front-office
te ontsluiten, compliancy-regels noopten tot de
nodige veranderingen en nieuwe producten hebben
eveneens geleid tot veranderingen in het
applicatielandschap.  Normaliter groeit een
applicatielandschap gemiddeld 10 procent per
jaar.  Herbouw van applicaties van deze omvang is
dan ook geen sinecure, temeer daar de hoeveelheid
tijd benodigd per functiepunt progressief stijgt
met de omvang van de applicatie(s). Chris Verhoef
van de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft hier
interessante artikelen over geschreven.

Bij deze klant, maar ook bij enkele andere
klanten in het land van de legacy-applicaties,
zijn de laatste tien jaar verwoede pogingen
gedaan om de applicaties te vervangen door
moderne applicaties. Interne commissies
schreeuwden moord en brand en waarschuwden de
organisatie voor de ondergang wanneer de oude
legacy-applicaties niet vervangen zouden worden
door Java of .Net-oplossingen. De besluitvormers
in die bedrijven reageerden vaak met directieven
om de applicaties te vervangen door nieuwere
platforms!

Helaas is de complexiteit van een
applicatielandschap dat in vijftig jaar gegroeid
is tot een kolos zodanig dat vervanging geen
sinecure is. Veel bedrijven hebben de afgelopen
jaren veel tijd en geld (het gaat om honderden
miljoenen euro's) gestopt in vervanging van oude
applicaties op grond van onzorgvuldige analyses,
lichtzinnige conclusies van interne commissies en
onderbuikgevoel, zonder de risico's hiervan op
hun merites te beoordelen. Alternatieven in het
legacy-landschap zijn niet of nauwelijks aan de
orde geweest.

Enkele van mijn collega's schreven twee jaar
geleden een artikel met de pakkende titel Cobol
is Cool, om daarmee aan te geven dat oud iets
anders is dan ouderwets en zeker niet betekent
dat het daarmee niet meer voldoet of versleten
is. In de praktijk zien we vaak dat de vervanging
van legacy-applicaties of andere drastische
maatregelen in het applicatielandschap niet
noodzakelijk zijn. Adequate maatregelen die meer
neigen naar renovatie dan naar nieuwbouw leiden
daadwerkelijk tot het verlagen van complexiteit,
het verlagen van de kosten en het verminderen van
de (continuiteits)risico's. Daarbij kan gedacht
worden aan het op orde brengen van de
documentatie, het adequaat inrichten van de
beheerorganisatie, het uitvoeren van
achterstallig onderhoud (ontstaan tijdens de
periode dat alle aandacht naar de nieuwbouw ging)
en het oplossen van knelpunten die in de loop van
de tijd ontstaan zijn.  Kortom: er is nog veel
mogelijk in het huidige legacy-land.

Wilchard Steenbakkers

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright SDU.  Niets van deze uitgave 
mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever
worden overgenomen of worden gepubliceerd.