Outsourcing gaat onder loep -- Innovatie Bedrijfsleven investeert in toenemende mate in wetenschappelijk onderzoek


* Platform PON heeft tal van vragen en
subsidiepot

De snelle ontwikkeling van het fenomeen
outsourcing heeft het bedrijfsleven een groot
aantal interessante vragen opgeleverd.
Kennisinstituten kunnen een belangrijke rol
spelen in de beantwoording daarvan. Het Platform
Outsourcing Nederland (PON), een
samenwerkingsverband van ruim honderd bedrijven
en instellingen, heeft daartoe onderzoeksbudget
vrijgemaakt. Het gaat om een jaarlijkse subsidie
van 50.000 euro voor precompetitieve
wetenschappelijke onderzoeksprojecten over een
periode van drie jaar.  Deze week publiceert het
platform zijn onderzoeksagenda en verstuurt het
een uitnodiging aan kennisinstellingen om voor 1
augustus hun onderzoeksvoorstellen in te dienen.

De onderzoeksagenda is verdeeld in de vijf
hoofdcategorien:  Samenwerkingsmodellen en
regievoering, Life cycle, Offshore,
Bedrijfseconomie en beslissingsondersteuning en
Juridische aspecten. Het gaat bijvoorbeeld om
vragen als: Welke strategieen zijn er en waar
kunnen bedrijven het best de knip leggen? Maar
ook om welke vorm van contractmanagement het best
past bij outsourcing en hoe vendor lock-in
vermeden kan worden. Welke capaciteiten moet een
bedrijf in huis hebben om een offshore relatie
optimaal aan te sturen? Hoe kan een bedrijf een
auditmechanisme afdwingen bij de
outsourcingspartner om zicht te houden op de
kwaliteit van de geleverde diensten?

Het is niet voor het eerst dat de vragen van de
uitbestedende bedrijven worden voorgelegd aan de
wetenschap, zegt Peter Verkoulen, Principal
Consultant van EquaTerra en voorzitter van de
PON-werkgroep Onderzoek. In het ledenbestand van
PON bevindt zich al een aantal kennisinstituten
die een actieve rol spelen, zoals de groep van
Chris Verhoef en Steven Klusener aan de Vrije
Universiteit en die van Piet Ribbers en Erik
Beulen aan de Universiteit van Tilburg. Deze
groepen zullen zeker ook projectvoorstellen
indienen. Het gaat ons er echter om ook de andere
kennisinstellingen in hoger beroeps- en
wetenschappelijk onderwijs waar we nu nog geen
contact mee hebben, te interesseren voor deze
problematiek, zegt Verkoulen.

Deze aanpak is nieuw. Hij past in de trend die
onlangs uit de rapportage van ICTRegie bleek, dat
het bedrijfsleven een steeds groter deel van het
fundamenteel en toegepast onderzoek in de
ICT-sector financiert.

Per project is maximaal 25.000 euro beschikbaar.
Verkoulen beaamt dat voor dit bedrag niet eens een
onderzoeker een fulltime aanstelling kan krijgen.
Wij richten ons op kennisinstellingen die toch al
onderzoek op het gebied van outsourcing doen en
onze vragen in dat onderzoek willen meenemen. In
ruil daarvoor krijgen ze een financiele
ondersteuning en aansluiting bij het netwerk.

Hij verwacht overigens dat nu PON een steeds
volwassenere status krijgt, de beschikbare
subsidie kan toenemen. Kennisontwikkeling is een
van de centrale doelstellingen van het Platform,
aldus Verkoulen.

Thijs Doorenbosch

Meer weten over de wondere wereld van ICT
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright SDU.  Niets van deze
uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van
de uitgever worden overgenomen of worden
gepubliceerd.