De Helpdesk werkt ook zonder doctorstitel

Chris Verhoef heeft de knuppel in het hoenderhok
gegooid. Het moet maar eens uit zijn met al die
beunhazen in de IT! Wie in de IT wil gaan werken
zal eerst moeten promoveren bij professor Verhoef
of een van zijn collega's en anders krijgt hij of
zij geen vergunning. Maar volgens Lex Hendriks
zou met iets meer kennis van het
opleidingenlandschap een heel wat opbouwender
discussie kunnen worden gevoerd.

Chris Verhoef gaat in zijn column volstrekt
voorbij aan de vele uitstekend opgeleide IT
professionals, zowel hier in Nederland als in het
buitenland.  Inderdaad, het is wat ongebruikelijk
voor een medewerker op de Helpdesk om te
promoveren in de informatica. Een voltooide HBO
informatica-opleiding is echter voor een software
ontwikkelaar tegenwoordig <"ag-06.html">heel normaal. En een
professionele Helpdesk-medewerker beschikt over
papieren waaruit blijkt dat hij of zij zich de
meest recente besturingssoftware en
kantoorapplicaties heeft eigen gemaakt.  Of
zouden al die behaalde diploma's uit het
middelbaar en hoger onderwijs en al die
certificaten van Microsoft, Cisco, AMBI, CompTIA,
I-Tracks, Citrix, ITIL, IPMA, Sun, Novell, om er
eens een handvol te noemen, allemaal gerekend
moeten worden onder de noemer "zelf
gekalligrafeerde oorkondes van zelfbedachte
instituten"?

Wie een IT'er inschakelt is niet uitsluitend
afhankelijk van learning-by-doing tijdens de
operatie.  Professionaliteit kan, op
uiteenlopende gebieden en op verschillende
niveaus, op voorhand worden aangetoond met, vaak
internationaal bekende, certificaten.

Een heel ander probleem is de tunnelvisie op het
IT-vakgebied waarvan ook Chris Verhoef in zijn
column getuigt. In deze beperkte visie op de IT
ligt het zwaartepunt van het vakgebied bij de,
liefst natuurkundig of wiskundig geschoolde,
informatici die steeds maar weer nieuwe chips en
programma's bedenken. Wie eenmaal tot deze
kerngroep is doorgedrongen, of dat in elk geval
van zichzelf vindt, zal in het algemeen geen
behoefte hebben zijn of haar professionaliteit te
willen bewijzen met aanvullende examens en
certificaten. Inderdaad, zoals Chris Verhoef ook
noteert, men houdt zich staande met de uitroep:
"Het werkt toch"?.

Zowel werkgevers als IT-professionals zouden er
van doordrongen moeten zijn dat het IT-vakgebied
tegenwoordig voor het allergrootste deel uit
dienstverlening bestaat. Als we naar de klant
luisteren, dan kunnen we niet anders constateren
dan dat de geloofwaardigheid van de IT'ers als
betrouwbare dienstverleners niet erg hoog wordt
aangeslagen. Een manier om daar wat aan te doen
is de vakbekwaamheid van de IT'ers te bevorderen
en te borgen.

Daar is helemaal geen ingewikkeld
vergunningenstelsel voor nodig. Zorg als IT'er
dat je vakmanschap op peil komt en blijft en maak
dat zichtbaar met certificaten en vraag als
werkgever en misschien zelfs wel als klant hoe de
ingeschakelde IT'ers hun vakmanschap kunnen
aantonen.

Soms zul je een gepromoveerde informaticus nodig
hebben, maar vaak gaat het juist om de
vakbekwaamheid om bruggen te slaan tussen de
wereld van de klant, bijvoorbeeld het bedrijf, de
internetgebruiker, de medische staf in het
ziekenhuis, en de IT-wereld van infrastructuren
en software. Het zal zelfs voorkomen dat
communicatieve vaardigheden belangrijker zullen
zijn dan inzicht in de theoretische informatica.

Chris Verhoef houdt een sympathiek pleidooi voor
het verwerven van kennis, ook als basis voor
inzicht en vaardigheden. Beunhazen werken hem
echter net zo op de zenuwen als eeuwen geleden
koning Hammurabi, die bloeddorstige straffen
verordonneerde voor bouwmeesters die er een potje
van maakten. Met iets meer kennis van de
mogelijkheden voor scholing, training en
certificering in de IT was de opening van de
discussie verder gekomen dan het vervangen van
het zwaard door een beroepsverbod voor niet
afgestudeerde of gepromoveerde informatici.

Portfoliomanager (en gepromoveerd in de wiskunde
en informatica) EXIN, het exameninstituut voor
ICT'ers (Lex Hendriks)

Weekblad 2005, week 34

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright SDU.  Niets van deze
uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van
de uitgever worden overgenomen of worden
gepubliceerd.