Weer minder animo voor ICT-studies

In Nederland starten maar zeven studenten telematica

De academische ICT-studies trekken ook dit studiejaar veel
minder studenten. Nederland-ICT vreest daarom een tekort aan
informatici en overweegt een nieuwe Taskforce op te zetten.

Voor het studiejaar 2004/2005 hebben zich bij de ICT-studies
ruim twaalf procent minder studenten aangemeld dan het afgelopen
studiejaar. Vorig jaar liepen de studentenaantallen ook al
fors terug, bij informatica en technische informatica zelfs
met 28 respectievelijk 16 procent.

De - voorlopige - cijfers van de IB-Groep zijn des te schrijnender
omdat het totaal aantal aanmeldingen is gestegen met vier
procent. Traditionele exacte studies kregen wel 8 procent meer
aanmeldingen.

Sylvia Roelofs, directeur van brancheorganisatie Nederland-ICT,
noemt de voortgaande daling van het aantal studenten ICT
"zorgelijk". Uit cijfers van het CBS concludeert zij dat de
economie weer lijkt aan te trekken. "Ik verwacht over drie
tot vier jaar weer een enorm tekort aan ICTers." Om het tij
te keren, overweegt zij "forse maatregelen. Er zal een nieuwe
Taskforce opgezet moeten worden, samen met het ministerie van
Economische Zaken en het onderwijs. Een maatregel kan dan zijn
dat we mensen die uit de ICT zijn gestapt of hun baan hebben
verloren, laten omscholen." Zij tekent daarbij wel aan dat ze
de situatie nog even aankijkt. "Ik wil er niet weer een hype
van maken; we moeten het wel waar kunnen maken."

Gerrit van der Hoeven, opleidingsdirecteur Informatica aan de
Universiteit Twente, waar het aantal studenten informatie dit
jaar overigens gelijk blijft, ziet het somber in. Hij wijt de
geringe belangstelling aan de varkenscyclus, veroorzaakt door
de vele ontslagen in de branche. Van een slecht toekomstperspectief
voor zijn studenten is echter nog steeds geen sprake. "Alle
afgestudeerden hebben een baan. Het gaat niet meer zo snel
als vroeger, maar het lukt wel."

Chris Verhoef, hoogleraar Informatica aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam, beaamt dat. "Al onze studenten hebben banen
gevonden en houden ze ook. Mensen die echt iets van IT snappen
blijven nodig, niet van die omgeschoolde diamantslijpers uit
de hype-tijd." Hij denkt dat er juist elk jaar meer ICTers
nodig zijn. "Risseeuw concludeerde een paar jaar geleden in
zijn Taskforce dat er jaarlijks 25.000 nieuwe ICTers nodig
zijn. Al was het een tiende daarvan, dan nog kunnen we ze in
Nederland niet leveren per jaar."

Waarom studenten niet voor informatica kiezen, begrijpt hij
niet. "Daar zou een grondig onderzoek naar gedaan moeten
worden."

Het zwaarst getroffen is de studie telematica. Het aantal
aanmeldingen daarvoor is voor heel Nederland gedaald van 22
tot 7 studenten. Chris Vissers, algemeen en wetenschappelijk
directeur van het Telematica Instituut in Enschede vindt het
"jammer. Maar we zullen niet droog komen te staan voor de
instroom van onderzoekers. De algemene studies informatica
gaan steeds meer richting telematica en wij hebben vooral
multidisciplinaire mensen nodig."

Terwijl deze week tienduizenden studenten zich onderdompelden
in de introductieweek, zijn er ook dit jaar weer minder
aanmeldingen voor de ICT-studies. (Tanja de Vreede)

Weekblad 2004, week 35

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright SDU.  Niets van deze uitgave
mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever
worden overgenomen of worden gepubliceerd.