Cobol is springlevend


Zeggen dat Cobol dood is omdat al zoveel legacy-programmatuur
in deze taal is geschreven is net zoiets als beweren dat Volvo
een slecht merk is omdat er zoveel van die autos rondrijden,
vindt Steven Klusener.

Cobol wordt op de Nederlandse universiteiten en hogescholen
nauwelijks meer onderwezen. Alle aandacht gaat uit naar
Java,.NET, of tenminste toch C++.  Door beleidsmakers wordt
Cobol gedentificeerd met legacy die zo snel mogelijk vervangen
moet worden. Maar dat betekent niet dat deze programmeertaal
dood is. Integendeel! Op de zeer goed bezochte Cobol Future
dag die 28 september werd gehouden, meldden diverse leveranciers
van Cobol-tools omzetgroei van tien procent of meer.

Op de vraag waarom Cobol toch als iets achterhaalds wordt
beschouwd moeten we terug naar 1978. Toen heeft Lehman een
aantal software-wetten geformuleerd, waaronder The law of
continuous change en The law of increasing complexity. Deze
wetten geven weer dat elk softwaresysteem na verloop van tijd
legacy wordt. Dit is niet voorbehouden aan Cobol, integendeel.
Cobol afwijzen omdat zoveel legacy in Cobol is geschreven is
hetzelfde als zeggen dat Volvo een slecht automerk is omdat
er zoveel oude Volvos rondrijden.

Lehman legt tevens uit waarom Cobol in het hoger onderwijs
geen aandacht krijgt. Hij geeft aan dat er twee typen software
zijn. Het S-type, waarbij de S staat voor Specificatie, waar
het draait om algoritmes die eenduidig te specificeren zijn
en geen wijzigende levensloop hebben (Bubble-sort is al jaren
lang hetzelfde). Binnen de wereld van het S-type spelen de
wiskundige abstractie en elegantie een centrale rol. Het moeten
aanpassen van een algoritme duidt op een denkfout die eigenlijk
voorkomen had moeten worden.

Naast het S-type is er het E-type, E voor Evolutionair. Dit
type betreft de systemen uit de echte wereld die niet eenduidig
kunnen worden gespecificeerd mede omdat de wereld zelf continue
aan verandering onderhevig is.

Cobol is vanaf het begin ingezet voor dit E-type systemen.
Niet het functie/procedure-begrip (essentieel voor het S-type)
staat centraal maar de gestructureerde data (essentieel voor
het E-type). Daarbij is van belang dat beide typen gecombineerd
kunnen worden; een E-type systeem kan een aantal stabiele
S-type componenten bevatten.


Nog wat feiten over Cobol anno 2004, enige tijd terug in deze
krant al eens opgesomd door Chris Verhoef; Ongeveer 60 procent
van alle bedrijfskritische software draait op mainframes. En
van die 60 procent maakt zon 60 procent van al die applicaties
gebruik van Cobol. Van alle transacties wereldwijd, verloopt
75 procent op mainframes met behulp van Cobol. Meer dan 60
procent van alle gegevens die via het Web toegankelijk zijn,
staat op mainframes. Cobol mainframes verwerken meer dan 83
procent van alle transacties wereldwijd. En meer dan 95 procent
van alle financile- of verzekeringsgegevens wordt verwerkt
met Cobol.

Met de recente Cobol2002 standaard is de typische business
oriented programmeertaal uitgebreid met moderne noties als
Object Orintatie, waardoor Cobol niet meer voor enig andere
taal onder doet.

De redactie behoudt zich het recht voor Bijdragen in de rubriek
Opinie staan los van de redactionele opvattingen van AG.
artikelen te redigeren en in te korten. Bijdragen voor de
rubriek kunnen worden gestuurd aan:  ag@sdu.nl onder vermelding
van opinie. (Steven Klusener)

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright SDU.  Niets van deze uitgave
mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever
worden overgenomen of worden gepubliceerd.