Hoogervorst gooit geld over de balk

Het Landelijk SchakelPunt voor de zorg (LSP), dat
veilige elektronische uitwisseling van
patientinformatie door heel Nederland mogelijk
moet maken, is een overbodige investering, vindt
professor Chris Verhoef, hoogleraar informatica
aan de Vrije Universiteit.

Verhoef meent dat een dergelijk systeem al
bestaat in de vorm van het VECOZO, (Veilige
Communicatie in de Zorg). Via dit systeem wisselt
inmiddels meer dan de helft van alle huisartsen,
apothekers, paramedici, ziekenhuizen, tandartsen,
huisartsenposten en AWBZ-instellingen in
Nederland medische gegevens uit.

Volgens Verhoef heeft een pilot aangetoond dat
dit VECOZO tegen een zeer laag bedrag kan worden
uitgebreid tot het LSP dat minister Hoogervorst
voor ogen staat. Minister Hoogervorst en zijn
hoge ambtenaren zijn bekend met de uitkomsten van
die pilot.

Verhoef laakt het dat de minister desondanks toch
gekozen heeft voor de bouw van een nieuw systeem,
dat enkele miljoenen zal kosten. Te meer omdat al
is aangekondigd dat het nieuwe LSP allerlei
kinderziektes zal hebben.  "Met irreele deadlines,
aangekondigde kinderziektes, en tijdens productie
eens kijken hoe het met veiligheid, privacy, en
de werkbaarheid van het systeem zit, zat
Hoogervorst in de VS al op het strafbankje",
aldus Verhoef.

Wijnand Westerveld

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright SDU.  Niets van deze uitgave
mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever
worden overgenomen of worden gepubliceerd.