Energie-switch niet rimpelloos te maken

Energiebedrijven houden met reden slag om de arm

Als de consument in juli 2004 zelf zijn stroom- en
gasleverancier kan kiezen, ontstaan waarschijnlijk
problemen met de administratie van die keuze. Ondanks
hun optimisme over de benodigde mega-IT-operatie geven
de energiebedrijven geen garanties.

Na eerder uitstel moet de liberalisering van de energiemarkt
voor consumenten op 1 juli 2004 gewoon doorgaan, heeft
minister Brinkhorst van Economische Zaken de Tweede Kamer
pas laten weten. Hij baseert zich op een rapport van de
Commissie Van Rooy, die zich overigens zorgen maakt over
de kwaliteit van de meet- en gebruikersdata van de huidige
vrije klanten - de zakelijke.

Als consumenten op 1 juli daadwerkelijk van stroom- en
gasleverancier moeten kunnen wisselen, is ook voor hen
de gebrekkige administratie van gebruikersgegevens een
complicerende factor. Dat is tevens een belangrijke
kanttekening die EnergieNed (Federatie van Energiebedrijven
in Nederland) maakt. De branchevereniging - sterk
voorstander van liberalisering - vermeldt in een op
zichzelf optimistische tussenrapportage dat de gegevens
waarover de leveranciers nu beschikken niet goed op orde
zijn. De aansluitingenregisters die de 14 miljoen gas-
en elektriciteitsaansluitingen identificeren, zijn vervuild
geraakt, vooral door de recente fusies.

De energiebedrijven staan momenteel hoog in de
klachtenranglijst van de Consumentenbond en echt beter
wordt het niet, aldus een woordvoerster.  Meestal kloppen
de rekeningen niet.

De gegevensproblemen uiten zich bijvoorbeeld ook met het
regelmatig aanbieden van groene stroom aan consumenten,
terwijl ze al groenestroomgebruiker zijn.

Theo Fens, auteur van het jaarlijkse rapport Trends in
Energy van Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y), heeft ook
die ervaring.  Hij denkt dat het nog heel spannend wordt
of de energiebedrijven hun administraties daadwerkelijk
tijdig op orde krijgen. "We hebben bij CGE&Y net de
laatste hand gelegd aan Trends in Energy 2004. En het
blijkt dat er toch wel wat zorgpunten zijn over die
administratieve last. We hebben daarover het halve boekje
volgeschreven, naar aanleiding van onderzoek."

Chris Verhoef, hoogleraar Informatica aan de VU, omschrijft
het probleem fundamenteel: "De aansluitingen zijn in de
IT afgezonken in termen van aansluitingen, niet van
klanten." Theo de Bruin, manager ICT van Eneco, bevestigt
de mega-uitdaging van de energiebedrijven. De ontbundeling
van de marktrollen heeft volgens hem grote consequenties
voor de IT. "Daarbij ontstaat een datastroom die er
vroeger niet was en dan worden aan de datakwaliteit veel
hogere eisen gesteld."

Volgens De Bruin zullen de systemen bij Eneco technisch
wel tijdig af zijn, maar is waarschijnlijk de zuiverheid
van de gebruikersgegevens  het grootste probleem. "We
doen al veel programmas op dat vlak maar het mag duidelijk
zijn dat dat niet echt een eenvoudige klus is. Persoonlijk
verwacht ik niet zon heel erg rimpelloze overgang."

Fens pleit er overigens voor de hele operatie ook eens
van de andere kant te bekijken. "De liberalisering moet
ook zijn kans krijgen. In 1998 is men begonnen met het
liberaliseren. Je hebt nu het fusieleed en de integratie
van de gegevensbestanden en vervolgens gaat de markt
open, wat dus de hele sector aangaat. En dan is de
regelgeving ook nog aan verandering onderhavig. Het is
eigenlijk best knap dat de energiebedrijven toch nog in
staat zijn rekeningen uit te sturen, zij het soms verkeerde.
Er zijn niet zoveel bedrijven van die orde die dat
presteren."

Fens pleitte vorig jaar voor een soort centraal register
om onder andere het switchen tussen leveranciers te
vergemakkelijken en noemt de Belastingdienst als voorbeeld.
"Iedere Nederlander heeft een sofi-nummer en daardoor
gaat het zelden mis bij de Belastingdienst. Eventuele
administratieve mismatches zijn dan in dergelijke centrale
systemen makkelijk te herleiden." Fens zegt met de grote
energiebedrijven daarover in gesprek te zijn. "Je kunt
daarbij niet over n nacht ijs gaan. Als je dergelijke
veranderingen wilt bewerkstelligen betekent dat namelijk
een heel andere manier van inrichten van je bedrijf.
Maar de voordelen zijn navenant. Je kunt dan ook zowel
de back-offices als de front-offices integreren. En daar
kun je veel geld mee besparen. In deze business gaat zon
15 miljard euro per jaar om en 1 procent besparing tikt
dan flink aan." (fbl)

Weekblad 2003, week 50

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright SDU.  Niets van deze uitgave
mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever
worden overgenomen of worden gepubliceerd.