Niet meer op elk project 'ja'zeggen en hopen dat het goed gaat...

PDF versie

Prof. Dr. Chris Verhoef is niet alleen hoogleraar informatica
bij de Vrije Universiteit Amsterdam en wetenschappelijk
hoofdadviseur bij de Deutsch Bank AG, New York, USA. Hij levert
ook wetenschappelijke adviezen aan vele sectoren en houdt zich
daarnaast bezig met de complexe ICT-problemen bij de industrie.

De druk op IT (beheer)organisaties neemt door nieuwe
bezuinigingsdoelstellingen toe. Wat is de mening van Verhoef
daarover? Is het logisch dat bij de huidige economie ook
investeringen in IT onder druk komen te staan? "Mensen die
zeggen dat IT goedkoper moet, die weten niet waar ze het over
hebben. Zij zien IT als een kostenpost, maar IT is een
strategische asset-klasse. Dat betekent dat er op een andere
manier gedacht moet worden. Neem bijvoorbeeld papier.
Kopieerpapier is een kostenpost, dat koop je gewoon bij de
goedkoopste leverancier. Maar voor een uitgever ligt papier
heel anders: als hij dat voor een boek nodig heeft, dan is
het geen kostenpost meer, maar zijn visitekaartje. Papier is
voor hem een productiemiddel en zijn kwaliteit hangt er vanaf.
IT is ook zo'n productiefactor. En productiefactoren zijn
cruciaal; als IT uitvalt, ben je 72 uur later failliet."

Dat niet op investeringen bezuinigd kan worden, moge duidelijk
zijn. Is outsourcing een optie? Verhoef: "Outsourcen omdat de
kosten te hoog zijn? Dat is een raar verhaal. Wat hier lokaal
bedacht en neergezet is, daar moet je zelf goed over nadenken.
Dat kun je niet zomaar outsourcen, en al helemaal niet naar
lagelonenlanden als India. Als het aanbod daar toeneemt, worden
de prijzen er ook hoger, en liggen de lonen daar zo op hetzelfde
niveau. Dat is een kwestie van tijd. Software die nergens op
slaat, die is te duur! De juiste software is een goede
businesskeuze - je kunt beter besparen door te stroomlijnen
en niet altijd het nieuwste van het nieuwste te willen!"

Hoe komt het toch dat mensen IT als kostenpost beschouwen?
Verhoef: "IT is niet zo goed in het kwantificeren van baten.
IT'ers denken over het algemeen niet commercieel: ze kunnen
niet in een oogopslag duidelijk maken wat het in termen van
geld oplevert. IT moet wat dat betreft een slag maken en
volledig transparant gemaakt worden.

Er moet voor gezorgd worden dat mensen anders over IT gaan
denken, zoals in een standaardeconomie. Niet meer op elk
project 'ja'zeggen en hopen dat het goed gaat. Vroeger werden
er miljoenen in IT geinvesteerd op basis van vage verhalen.
Denk aan de dot.com.hype. Dat kon wel in een goedlopende
economie, maar nu moet je gaan uitleggen waarom er geinvesteerd
moet worden. Daar is die druk overigens wel goed voor: uitleggen
met in een tijd waarin beancounters het overwicht krijgen en
op de kleintjes gaan letten. Er moet een businesscase gebouwd
worden, met een economische onderbouw en met een reele
inschatting van de risico's, waardoor de toegevoegde waarde
ook beter in geld uit te drukken is. Want dat begrijpt iedereen."

Hoe we de business kunnen overtuigen van nieuwe kansen? Verhoef
is daar duidelijk over: "Oppassen met productiefactoren. Zie
IT maar als een grondstof van de tegenwoordige tijd. Door meer
in IT te investeren, valt er meer winst te genereren. Niet de
kosten moeten omlaag, maar het verschil tussen kosten en baten
moet groter worden. Om dat verschil gaat het. En daar moet je
slim mee omgaan."

Thea Lansbergen

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright SDU.  Niets van deze uitgave 
mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever
worden overgenomen of worden gepubliceerd.