Stelling: E-factuur verplicht

PDF Versie

Tweede-Kamerlid Zsolt Szabo: Een papieren factuur
kost vier euro. Deze vier euro bestaat uit kosten
voor het papier, inkt, envelop en verzending.
Daarnaast worden er kosten gemaakt voor de archivering
van de facturen. De kostprijs voor een elektronische
factuur is een euro. De VVD schat het aantal facturen
in Nederland, bij zowel overheid als bedrijfsleven,
op meer dan een miljard per jaar. In Belgie is sinds
2004 een wet van kracht die stelt dat facturen van
overheidsinstellingen uitsluitend elektronisch
mogen worden verwerkt. Een soortgelijke maatregel
zou Nederland een miljardenbesparing opleveren
vandaar dat we minister Pechtold gevraagd hebben
het Belgische voorbeeld te volgen.

Hoogleraar Informatica Chris Verhoef aan de Vrije
Universiteit: Bij het automatiseren van de interface
tussen klant en bedrijf rekent men zich snel rijk,
maar vergeet men dat het gedrag van de klant sterk
kan veranderen. Voorbeeld: toen men geld uit de muur
kon gaan trekken, bleek ineens dat mensen vaker
kleinere bedragen opnamen. Tegenwoordig kost een
pinpas geld, wellicht omdat het toch niet zoveel
bezuinigde als men dacht? Maar het kan ook de andere
kant uitgaan:  het grootste algemene ziekenhuis van
Nederland, het Amphia ziekenhuis, verzond in 2002
meer dan 150.000 facturen. Dankzij automatisering
verwacht men dit jaar onder de 15.000 stuks te
blijven. Dus ik zou niet heel snel over
miljarden-besparingen spreken zonder een gedegen
businesscase. Verder is het zo dat dit soort zaken
wel degelijk uiterst winstgevend kunnen uitpakken,
gegeven het volgende voorbeeld: reeds in 1998 was
al bekend dat het verwerken van papieren facturen
zomaar 55 dollar per factuur kan kosten. Met EDI
(Electronic Data Interchange, red.) kon dat toen al
worden teruggebracht tot 2.50 dollar. Daar zit dus
een factor 22 tussen in plaats van de factor vier
die Szabo noemt. Als je niet meeneemt dat er ook veel
fout gaat de met papieren verwerking van formulieren,
kom je denk ik te conservatief uit. Duidelijk is
wel dat automatiseren van de papierfabriek alle
partijen potentieel een hoop kosten zou kunnen
besparen.

Voorzitter Eduard Kerssemakers van de FAMO (Vereniging
Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de
Overheid): Ik deel de mening dat digitale facturering
een grote stap voorwaarts is in kostenbesparing en
efficiency-maatregelen. En ik meen dat veel gemeenten
in het kader van doorvoering van vergaande digitalisering
en clean-desk principes  daar al mee bezig zijn. Ik
deel de mening niet dat een dergelijke werkwijze
als een verplichting van hogerop wordt opgelegd. De
kosten van doorvoering en het tempo waarin zijn des
gemeentes, wat hen overigens ook toe te vertrouwen
is. Als er al steun zou moeten komen van hogerhand
dan zou deze uit de hoek van informatievoorziening
en financiering moeten komen. Ook komen tot standaarden
(opdracht aan leveranciers) lijkt nog steeds een
utopie.  Samenvattend, geen verplichting, wel
organisatorisch c.q. financiele ondersteuning.

Pieter van den Brand

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef