De weg der geleidelijkheid -- Echte ontwikkeling begint pas na eerste release

PDF Versie

Het belang van onderhoud en beheer kan niet genoeg
benadrukt worden. Onderhoud en beheer omvat alles
dat geen zuivere ontwikkeling is. Dat is meestal al het
werk aan informatietechnologie nadat het operationeel
is geworden, maar het kan ook al tijdens de
ontwikkelingsfase beginnen.

Ontwikkeltrajecten die slecht verlopen kunnen voor
oplevering van het product al een grote renovatieslag
nodig hebben. Als ontwikkelaars OO-technieken
bijvoorbeeld al te enthousiast gebruiken, kunnen er
zomaar meer dan 13 lagen in de software ontstaan,
zodat niemand meer snapt wat er precies gebeurt.
Dan is renovatie voor release een must.

Maar ook de zogeheten pre-delivery maintenance is
een voorbeeld van onderhoud en beheer voordat een
systeem operationeel wordt. Hierin spelen
onderhoudsexperts een rol bij het tegengaan van de
natuurlijke neiging van ontwikkelaars om er zo snel
mogelijk een punt achter te zetten, om de deadline
te halen. In grote trajecten wordt wel een jaar voor
oplevering tegenwicht geboden door beheerexperts om
te zorgen dat als het systeem operationeel wordt,
dat het dan ook onderhoudbaar is, en blijft. Uit
onderzoek blijkt dat dit van grote invloed is op de
prijs/prestatie verhouding van het systeem.

Maar meestal wordt een systeem zonder preventieve
maatregelen over de schutting gegooid, wat tot gevolg
heeft dat er hoge kosten aan het onderhoud zijn
verbonden. Dit is geen klein incident, maar wordt
al 30 jaar lang keer op keer gemeten en bevestigd.
Van de totale levenscycluskosten van een systeem
blijkt 50 tot 80 procent van de kosten in de
onderhoudsfeer te zitten. In feite kun je een
opgeleverd it-systeem dus zien als een eerste
investering. Daarmee ga je nog een heel traject in
van hoge extra kosten, voor vele jaren. Dan moet de
businesscase voor zo'n systeem wel bikkelhard zijn,
zou je denken. Vaak is het voor de besluitvormers
echter niet duidelijk wat de gevolgschade is van
een beslissing tot het inslaan van een nieuwe
softwareweg.

Catastrofes

Besluiten over software spelen zich vaak af in twee
extremen: de zogeheten complexiteitscatastrofe of
de zogenaamde errorcatastrofe. Bij de complexiteitscatastrofe
is het nauwelijks meer mogelijk om kosteneffectief
een verandering aan te brengen in een van de vele
verouderde systemen. Op het moment dat er op een
plek iets verandert, gaat er op een andere plek iets
stuk. Bovendien komen er steeds meer witte vlekken
in de it-portfolio waarvan niemand meer weet wat
het precies doet, en hoe het werkt. Toch kun je die
systemen absoluut niet uitzetten omdat de organisatie
in een paar uur plat ligt en---als het maar lang
genoeg duurt---de boel op de fles gaat. Als voorbeeld:
bij de eerste aanslag op het WTC in New York in 1993
bleek dat 150 bedrijven failliet waren gegaan omdat
ze meer dan 72 uur uit de lucht waren met hun
it-systemen. Zo bedrijfskritisch is de continuiteit
van it dus. De andere situatie is de errorcatastrofe.
Dat is een situatie waarin je geraakt als je zo ziek
bent geworden van de complexiteitscatastrofe dat je
in een keer helemaal overnieuw begint. Dat zie je
wel vaker. Nederlandse voorbeelden die publiek zijn
gemaakt zijn: de nieuwe studentenadministratie van
de IB-groep, het Hoger Beroep Systeem van het
Ministerie van Justitie, en er is
meer.

Schone lei

Wat al dit soort grote projecten kenschetst, is dat
men met een schone lei wil beginnen. Meestal met de
bedoeling de uitwassen van de huidige situatie eens
en voor altijd de baas te zijn. Maar wat blijkt er
vaak te gebeuren? Het lukt totaal niet om ook maar
bij benadering de systemen op te leveren met de
vereiste bedrijfslogica erin. Die projecten falen
dan ook jammerlijk. Bij de IB-groep kostte dat
honderden miljoenen, en bij Justitie liep het verlies
in de tientallen miljoenen.

Een mogelijke oorzaak van dit falen is, dat er in
de loop der jaren dusdanig veel business rules in
de verouderende systemen is geaccumuleerd, dat het
onmogelijk is dit in een nieuwe poging ineens in
een keer goed te krijgen. Het is als het---met het
geluid aan---in een uur doorspoelen van een bandje
met 30 jaar muziek erop, met de verwachting dat je
daarna de muziek zonder hulp in het normale tempo
kunt reproduceren.

Geleidelijkheid

In de praktijk is er eigenlijk maar een mogelijkheid
om adequaat om te gaan met grote bedrijfskritische
softwaresystemen. En dat is de weg der geleidelijkheid.
Het is de balans zoeken. Aan de ene kant moet je
uit de complexiteitscatastrofe zien te blijven, en
aan de andere kant moet je niet te veel, te snel,
in te korte tijd willen vernieuwen. In het Engels
heet dat wel: Exploit the old, while exploring the
new. Maar hoe doe je dat?

Met het gebruik van methodes, tools en technieken
die de moderne onderhoud- en beheerwereld te bieden
hebben, kun je tussen de twee uitersten laveren. Er
zijn namelijk allerlei redenen waarom systemen
verouderen, niet meer up-to-date zijn, of aangepast
moeten worden. Zowel de wereld om de systemen heen
als de technologie waarmee ze ooit gemaakt zijn
veranderen snel. Sneller dan je kunt bijhouden in
een groot it-systeem. Denk maar eens aan een
telefooncentrale. Iedereen
die tot tien kan tellen kan de hele wereld bellen.
Vrijwel niemand staat echter stil bij het feit dat
die centrales vaak tientallen jaren oud zijn. Ze
hebben dus tientallen jaren van technologische
revoluties overleefd. Denk eens aan isdn, mobiele
telefoons, sms, adsl, 112, voicemail, en er is nog
veel meer. Al die technologische
vernieuwing is zonder uitzondering op een evolutionaire
manier in operationele telefooncentrales
geimplementeerd. Dat kan ook niet anders: in
sommige landen mag de downtime van zulke systemen
niet meer dan twee minuten per jaar bedragen, en
dat is inclusief software updates.

Niet voor niets concludeerde Ivar Jacobsson, de
vader van de use case, na vijfentwintig jaar ervaring
in de telecommunicatiesector dat de echte ontwikkeling
pas begint na de eerste release van de software. De
eerste release is net als het halen van je rijbewijs,
daarna moet je de echte softwarekilometers gaan
maken. En niet zomaar rondjes rijden, maar op avontuur
met de systemen, en er continu aan verbeteren en
vernieuwen om weer nieuwe horizonten te kunnen zien.

Geautomatiseerd

Een aantal gevallen kun je niet af met handmatige
onderhoudsprojecten. Daarvoor is de impact op het
systeem of de hele it-portfolio veel te groot. Een
mooi voorbeeld was het Jaar 2000-probleem, en iets
later de euroconversie. Maar er zijn dagelijks van
dat soort issues: bijvoorbeeld toen Wang failliet
ging in 1992, moest er ineens een hoop Wang-Cobol
worden omgezet naar een nieuwe variant die nog wel
ondersteund werd. En hoewel dit eenvoudig klinkt,
is het heel lastig. Nog 10 jaar na een dergelijke
operatie kun je er in de operationele code last van
hebben. Gelukkig biedt geautomatiseerde
taalconversietechnologie dan enig soelaas.

In dit themanummer zien we hier voorbeelden van.
Maar voordat je bijvoorbeeld taalconversie gaat
toepassen moet je eerst de rotzooi schoonmaken. Zo
kan het aantal ongestructureerde stukken code door
de jaren heen dusdanig toenemen dat deze situatie
niet meer zonder systematisch en geautomatiseerd
ingrijpen is terug te draaien. Dan is men dus in
de complexiteitscatastrofe beland. Hier bieden
refactoringtools uitkomst. Met als doel de leesbaarheid
en veranderbaarheid van de software te verhogen,
passen deze tools in hoge mate geautomatiseerd de
code stelselmatig aan. Daarmee ontstaat nette code
die verder gerecycled kan worden, met de hand
verwerkt, of wellicht met een tool geconverteerd
naar een andere doeltaal, andere functionaliteit,
of een hoger abstractieniveau. In sommige gevallen
wil je namelijk dieper inzicht hebben in een systeem,
op een hoger abstractieniveau. Dan zijn tools en
technieken die dit soort logica boven tafel halen
een uitkomst.

Maar met het opleuken van de it alleen ben je er
niet. De meeste systemen beheren ook nog eens grote
hoeveelheden relevante data. Die data raken door
de jaren heen vervuild. Een succesvolle schoonmaak
is niet compleet zonder dat de bezem door de data
gaat. Dat is ook een prachtbasis voor een eventuele
overgang naar een gerenoveerd it-systeem. En er is
meer. Er is altijd meer, in dit o zo relevante
vakgebied waarin nog heel veel te ontdekken valt,
zowel voor de praktijk als voor de wetenschappers.

Zo treft u allerlei verhalen in dit thema aan. Alle
hebben uiteindelijk tot doel uit de complexiteitscatastrofe
te geraken, of er niet in te komen, onderwijl de
val van de errorcatastrofe vermijdend. Evolutie in
plaats van revolutie.

Prof.dr. Chris Verhoef
werkt bij het instituut voor Informatie Management
en Software Engineering aan de Faculteit der Exacte
Wetenschappen van de Vrije Universiteit. E-mail:
x@cs.vu.nl.

Conferentie onderhoud en beheer

In de week van 22 september van dit jaar komt de
grootste conferentie over onderhoud en beheer naar
Amsterdam. Deze International Conference on Software
Maintenance (ICSM) startte in 1983 en is daarna
vrijwel elk jaar gehouden. Deze conferentie, die
onder auspicien van de IEEE Computer Society staat,
heeft ook dit jaar vele toonaangevende sprekers uit
binnen en buitenland, aanpalende workshops, tutorials
en meer. Dit thema is een mooi voorproefje van wat
er in Nederland en Belgie op dit gebied aan hoogwaardige
technologie ontwikkeld wordt. Zie ICSM 2003.

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright SDU. Niets van deze uitgave 
mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever
worden overgenomen of worden gepubliceerd.