Forensisch Detective

PDF Versie

Een bekend auteur van een degelijk
informaticaboek had al wat langer geleden
het plan om zijn boek om te werken naar
een thriller. Het is er niet van gekomen,
maar misschien is het idee zo slecht nog
niet.

Forensisch detective

Er is een Nederlandse universiteit met
meer docenten wiskunde dan studenten
wiskunde. Helaas is dat geen uitzondering
want de instroom van beta-studenten is
bij alle universiteiten een probleem.
Als de instroom theoretische finoegristiek
structureel tegenvalt, valt daar mee te
leven: sterker nog, daar hoor je niemand
over. Maar de instroom van beta-talent is
wel een probleem.

Alle deelnemers aan de virtuele ronde
tafel over innovatie zijn het over een
ding eens: die instroom moet beter. Dit
is geen academische kwestie.  Er zijn
spotjes geweest, er zijn campagnes gevoerd,
maar het effect is nihil. Wie de wis-,
natuur- en scheikundeboeken op de middelbare
school bekijkt, ziet dat daar niet veel
valt te winnen. Grosso modo probeert men
moeilijke beta-materie praktisch toepasbaar
te presenteren. En men slaagt daar heel
aardig in.  Wie de voorlichtingsdagen op
universiteiten en hogescholen bezoekt,
ziet daar ook niet al te veel te winnen
valt. Grosso modo presenteert men het vak
professioneel en gericht op de aanstaande
studenten.  Hoe komt het dat alle inspanningen
futiel blijken? Het is, denk ik, meer dan
een kwestie van beeldvorming van de
afzonderlijke studie.  Natuurlijk is het
beeld dat studenten van informatica hebben
tegenwoordig meestal niet positief genoeg.
Wie wil er nu consultant of it-manager
worden als hij 18 jaar oud is? Het is niet
genoeg om het blazoen van de it wat op te
poetsen. Wat nodig is is een aansprekend
langetermijndoel voor aankomende studenten.
Professor Chris Verhoef van de Vrije
Universiteit heeft wel een idee wat zo'n
doel zou kunnen zijn. Hij constateert een
enorme belangstelling voor misdaadbestrijding
bij de jeugd. Series als Crime Scene
Investigation hebben het effect dat een
serie als LA Law een generatie eerder had:
een onmiddellijke, massale interesse in
een bepaald beroep.

Wie beta-talent wil laten instromen, moet
buiten de bestaande vakken denken, moet
een combinatie van vakken presenteren die
aansluit bij de belevingswereld van de
studenten in spe. Dus een studie Forensisch
detective, met een combinatie van vakken
als informatica, scheikunde, natuurkunde,
maar ook zuivere wiskunde.  In het najaar
wil ik in informatie in de vorm van een
serie artikelen onderzoeken wat de bijdrage
van informatica aan dat vakgebied zou
kunnen zijn. Iedereen die daar een bijdrage
aan wil leveren is welkom.

Frank Noe

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright SDU.  Niets van deze uitgave 
mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever
worden overgenomen of worden gepubliceerd.