Professor Verhoef wetenschappelijk adviseur bij Info Support

PDF Versie

Veenendaal, oktober 2003 -- Hoe kunnen we IT-systemen
het meest effectief inzetten? En welke risico's zijn
eraan verbonden? Grote organisaties stellen zich
steeds vaker dit soort vragen voordat ze overgaan
tot de aanschaf van nieuwe informatietechnologie.
Info Support heeft daarom professor Chris Verhoef
van de Vrije Universiteit in Amsterdam aangetrokken
als wetenschappelijk adviseur om samen te werken
aan modellen waarmee de toegevoegde waarde van
IT-investeringen beter dan nu kan worden vastgesteld.

Wereldwijd is de IT een nieuwe fase ingegaan. Grote
bedrijven en organisaties zijn veel kritischer
geworden ten aanzien van hun IT-behoeften. Grote
IT-investeringen dienen eerst grondig te worden
weergegeven in een business case voordat een project
van de grond kan komen. In een business case worden
belangrijke elementen als kosten, doorlooptijd,
risico's, opbrengst en het financieringsvraagstuk
nauwkeurig onderzocht en tegen elkaar afgewogen.

En van de problemen die zich daarbij voordoen is
het tekort aan historische gegevens.  Daardoor blijkt
het bij complexe IT-investeringsvoorstellen zeer
lastig om voorspellingen te doen over de kosten en
opbrengsten, lastiger dan bijvoorbeeld in de
onroerendgoed sector en de effectenhandel. Het
onderzoeksveld van professor Verhoef ligt met name
in dit onontgonnen terrein:  met beperkte middelen
modellen ontwikkelen die zo nauwkeurig mogelijk de
IT-portfolio van grote organisaties in kaart brengen.

Info Support verwacht door deze adviesrelatie meer
instrumenten tot haar beschikking te krijgen om de
IT-behoeften van haar opdrachtgevers in een gedegen
business case te kunnen plaatsen. Het is belangrijk
voor het kennisintensieve Info Support om projecten
bij haar opdrachtgevers uit te voeren die waarde
creeren, zodat zowel de opdrachtgever als Info Support
niet onnodig investeert: de opdrachtgever niet in
geld, en Info Support niet in kennis en kunde voor
onnodige projecten.  Uitgebreide advieservaring bij
probleemeigenaren in de vorm van een wetenschappelijk
adviseur was voor Info Support dan ook een must.
Die heeft Info Support gevonden in Professor Verhoef.
Hij werkt fulltime als hoogleraar Informatica aan
de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij zich wijdt
aan de complexe problemen in de IT-industrie. Als
nevenfunctie was hij jarenlang wetenschappelijk
hoofdadviseur bij de Deutsche Bank AG, New York, en
was hij non-residential affiliate bij het Software
Engineering Institute, het IT-onderzoeksinstituut
van de Amerikaanse Defensie.  Behalve zijn
wetenschappelijke publicaties verzorgt Professor
Verhoef maandelijks een column in de Automatisering
Gids.

Info Support

Info Support is voor de top 200 van Nederlandse
bedrijven en overheden een bekende naam als het gaat
om gedistribueerde systemen. Het bedrijf richtte
zich oorspronkelijk vooral op IT-building, maar is
inmiddels ervaren in elke fase van het IT-continuum,
van systeemontwerp tot onderhoud en heeft zich
daarbij een positie als IT-business enabler verworven.
Daarnaast neemt het Kenniscentrum van Info Support
een belangrijke marktpositie in op het gebied van
technologietrainingen, waaronder .NET en Java. Meer
informatie over het bedrijf vindt u op www.infosupport.com.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact
opnemen met Sylvester Peute (Marketing Manager) of
Toon Jansen (Directeur Info Support), tel. 0318 - 552020.

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef