volslagen krankzinnige onzin over ICT

Lees de column over onderstaand gezwatel

Transcript van een gedeelte van een KRO-uitzending
via Radio 1 op 29-03-2005 (tussen 14:00 tot 17:00).
Het gaat om het KRO's 1opdeMiddag gepresenteerd
door Liesbeth van der Kruijt. Dat het ook veel beter
kan bewijst de AVRO.

-----begin transcript------

Er schijnt weer een nieuwe IT golf aan te komen en
dat zou mooi zijn, want dan is er weer een beetje
werk in die sector en dat was de laatste jaren wat
erg moeilijk te vinden.

Of het zeven magere jaren waren weet ik niet, maar
het waren wel een heleboel magere jaren voor de
IT-sector. Maar misschien staan er nu weer een paar
goeie jaren voor de deur. Komt de lente er misschien
wel aan in IT-land? Zo meteen een gesprek, voorafgegaan
door een reportage waarin we aantonen hoe nuttig
M2M techniek kan worden toegepast. En M2M betekent
gewoon Machine Tot Machine, dat betekent dat ze met
elkaar kunnen communiceren, die apparaten, zonder
dat de mens daar nog een rol in speelt. Of dat nou
weer banen schept, daar gaan we het allemaal over
hebben.

IT ofwel informatie technologie, het heette vroeger
de nieuwe economie, tegenwoordig zijn we daar wat
bescheidener over maar, het is in ieder geval wel
zo dat er weer een opleving te melden valt en daar
gaan we het zo uitgebreid over hebben maar we beginnen
met de JSF, de Joint Strike Fighter.

We gaan nu gewoon verder met de IT, waarvan ik had
gezegd dat we het erover zouden gaan hebben. En
IT, u weet het, dat is Informatie Technologie. De
arbeidsmarkt voor de mensen die daarin werken, dat
zijn ICTers, die is aan het aantrekken. Veel
ondernemingen zijn weer massaal pesoneel aan het
werven. In het laatste kwartaal van 2004 heeft in
de IT-sector een grote omslag plaatsgevonden en die
zet zich door: veel bedrijven verdubbelden of
verdrievoudigeden hun wervingsbudget. Nou dan is
het natuurlijk ook de vraag of we opnieuw te maken
krijgen met een krapte op de arbeidsmarkt. Of zou
er sprake zijn van een nieuwe hype? En hoe zla het
verder gaan in 2005? Daar gaan we zometeen allemaal
over praten met Bernd Taselaar maar voordat we
zover zijn gaan wij het hebben over een nieuwe
ontwikkeling in de IT-sector en die heet ehm M2M.
Nou zou het leuk zijn als ik dat nog even kon vinden,
ja, dat krijg je als een telefoontje ineens op een
hele rare manier wordt afgebroken, ehm. M2M dat is
een soort nieuwe toverformule in automatiseringsland
en betekent eigenlijk Machine to Machine toepassingen.
En het wordt ook wel de vierde IT-revolutie genoemd.
Apparaten praten met apparaten en daardoor wordt de
menselijke factor nog verder uitgeschakeld.

Een voorbeeld van zo'n toepassing van M2M is een
gasdetectiesysteem. Een van de deelnemers aan een
proefproject daarvan is het automatiseringsbedrijf
Chess. Cesar Sierhuis van Chess legt ons uit wat
we ons moeten voorstellen bij M2M.

Het is eigenlijk het laten communiceren van allerlei
producten die mensen in huis hebben of waar ze in
rijden dat kan een auto zijn maar dat kan ook een
koelkast zijn. Wat je eigenlijk doet is dat aansluiten
op Internet zodat je op afstand die producten kan
volgen en kan zien wat er gebeurd. En het goede
daar voor de mens is dat het veiliger word,
comfortabeler en ook goedkoper om van bepaalde
diensten gebruik te maken.

En uw bedrijf zorgt ervoor dat het kastje hier aan
de muur communiceert met de PC en de laptop van het
monotorring bedrijf? Hoe nieuw is dat nou?

Nou dat is, technisch kon het al veel langer maar
op dit moment wordt het economisch ook haalbaar
omdat .. er zijn inmiddels heel veel mobiele telefoons
geproduceerd en dat betekent dat draadloze communicatie
steeds goedkoper wordt en daardoor bereikbaar wordt
voor allerlei toepassingen. De andere kant is dat
iedereen tegenwoordig aangesloten is op het Internet
en dus ja de koppeling tussen een mobiel apparaat
en internet is nu heel erg betaalbaar geworden; en
dus voor heel veel toepsaasingen mogelijk.

We zijn in Rotterdam bij kinderdagverblijf de Dikke
Deur en we gaan een kelder in. Eh oh, tussen de
kleine jasjes enzo door. Het is een beetje donker.
Echt een kelderlucht hier. En eh.. Simon Bootsma
u heeft een laptop bij u waarom?

Nou wij kunnen op deze laptop kijken wat hier aan
gasconcentraties in deze kelder hangt. En u bent
van? Van COMON Invent en wij zijn een bedrijf die
zich bezig houdt met het meten en bemeten van ruimten
waar mogelijke gasconcentraties kunnen hangen. Wat
we doen is een innovatieproject. Een proef in
opdracht van ENECO waarbij ENECO wil weten in hoeverre
deze technologie een toegevoegde waarde kan hebben
voor hun veiligheidsbeleid zoals zij daar als
energieleverncier verantwoordelijk voor zijn.

Er geberud weer van alles. Even kijken. Om te
kijken of het systeem werkt maken we altijd gebruik
van een soort simulatiegas. Das een gas met een
heel lage concentratie dus absoluut niet gevaarlijk
voor de omgeving. Maar wel helder genoeg voor ons
om te kijken of de drempelwaarde waarin wij normaal
zouden alarmeren kan worden overschreden. Nou als
we dat gas een beetje loslaten bij de sensor hier,
dan zal je zien dat je binnen een minuut een
verandering van het groene vakje in het schrem in
het gele vakje krijgt. En het gele vakje is, eh ja
daar gebeurdie al, ziet u? Ja Ja Ja Ja Ja, Inderdaad.
En alsie naar rood gaat dan moeten we heel hard
fietsen.

Dan moeten we heel hard fietsen. Zo werkt dat dus.
Eh, Dick Schuit u bent van ENECO Energie. Op het
moment dat er een signaal komt van er is teveel gas
bij de Dikke Deur in de kelder draait iemand bij
ENECO dan snel de gaskraan uit? Kan dat?

Als er een gasmelding komt dan wordt direct de
storingsdienst gemeld die binnen 20 minuten hier
aanwezig zijn. Die worden gewoon per mobilofoon
opgeroepen in een alarmsituatie. Juist en nou komt
het eigenlijk amper nog voor in nederland dat er
een huis de lucht in gaat, gelukkig natuurlijk, maar
waarom al die moeite voor iets wat bijna niet
voorkomt? Bij risco is de kans dat iets voorkomt
en de gevolgen .. dat moet je samen nemen, en als
de gevolgen heel groot zijn en de kans heel klein
dan heb je toch nog een behoorlijk risico. Kijk
even bij zo'n kinderdagverblijf met ongelooflijke
gevolgen als er iets gebeurd. Dus wij proberen ook
vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
als energieleverancier de kans zo klein mogelijk te
maken en dit is een extra aanvulling op wat we al
doen. Moderne electronica, moderne technologie moet
je ook in durven zetten.

Hoeveel is het een energiemaatschappij waard om dat
kleine beetje extra veiligheid toch te bereiken?
Dat is ons heel veel waard. Wij willen gewoon
absoluut proberen 100% te halen. Je haalt het nooit
maar we streven er wel naar. En dit project is nou
niet een onoverkomelijk groot bedrag maar wij willen
best investeren in onderzoek naar veiligheid en
verbeteren van veiligheid.

Weer naar boven. Mag ik ook een vraag stellen
mevrouw Alkemade? Vindt u het een prettig idee,
zo'n project onder uw kinderdagverblijf? Ja het
geeft een heel veilig gevoel. Ja het is een proef
dat hebben we ook begrepen maar ik vind het fijn
dat dat dan hier getest kan worden. Dat is heel
erg belangrijk natuurljk. Er zitten hier zo'n
tweehonderd kinderen dus je moet er niet aan denken
dat er iets mee gebeurd. 200 kinderen? Waar zitten
die allemaal verstopt? Ja het is een heel ingewikkeld
pand. Een oud pand ook. Dus vandaar dat het ook
heel erg belangrijk is dat dit soort dingen
gecontroleerd worden.

Dick Schuit nog even van ENECO. Nu is dit een
project, en projecten zijn per definitie tijdelijk
en u gaat vast straks evalueren hoe is dit gelopen.

Wanneer zegt ENECO dit was een goed project hier
gaan we mee verder; dit gaan we bij al onze klanten
in de kruipruimtes of kelders installeren?

Er loopt naast technisch onderzoek ook een
haalbaarheidsonderzoek. Dan kijken we ook met onze
consumentenafdeling wat de mogelijkheden zijn om
het in de markt te zetten om het zo te zeggen dus
voor welk bedrag zou iemand dat willen huren om
extra veiligheid te hebben en nu kan je zeggen voor
bepaalde locaties heeft men daar geld voor over.
Bepaalde locaties waar moet ik dan aan denken? Nou
bijvoorbeeld als toen die Tsaar Peterstraat waar
dus rioleringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden
en ten gevolge daarrvan is er een gasleiding gebroken
met een flinke ontploffing. Nou dat zou je hebben
kunnen voorkomen (maar achteraf gezien hoor) als je
in de buurt wat sensoren had gehangen bij zo'n groot
werk.

Hoe relevant is het nu al of gaat het worden M2M?
Cesar Sierhuis: nou chess weet eigenlijk zeker dat
het heel relevant wordt. Waarom? Eh: op dit moment
is de meeste draadloze communicatie spraak .. nou
dan heb je maar zoveel mensen die met elkaar kunnen
spreken. Maar over niet al te lange termijn zal
elk mens en elk gebouw zal zeker tweehonderd draadloze
producten om zich heen hebben. Dat kan een sensor
zijn maar dat kan ook een ijskast zijn. En als je
nu gaat kijken dat al die producten met elkaar gaan
communiceren dus die gaan continue elkaar informeren
over hun status is de verwachting dat datacommuncatie
heel erg groot gaat worden en veel groter nog dan
spraak communicatie.

En dat betekent dus ook dat er weer heel veel IT
ondernemingen uit de as gaan herrijzen of weer gewoon
heel veel werk gaan krijgen? Ja want er moeten
natuurlijk heel veel electronica en producten
ontwikkeld worden en er moet ook heel veel software
geschreven worden want die producten communiceren
met elkaar en daar is software voor nodig dus ja
zeker heel veel mensen zullen weer hun werk vinden
in de IT.

En hoe groot is Nederland daarin? Lopen we voorop?
Of een beetje in de middenmoot? Nou Nederland doet
dat vrij aardig maar waar we heel erg op moeten
letten is de ontwikkeling van diensten .. dat zal
de hoofdmoot worden. En daar zal Nederland heel
erg goed in zijn. Van landen als Finland, America
en Japan verwachten we dat die vooral heel erg sterk
in de producten electronica zullen zijn. Zoals?

Nou overal moet een GSM modem in, maar ook alle
mobiele apparaatjes moeten geproduceerd worden in
grote aantallen en andere landen zijn daar erg goed
in maar ook onder meer Philips is daar uiteraard
heel sterk in. Uiteraard kennelijk.

16 juni vindt er een congres plaats over m2m en als
u daar wat meer over wit weten kunt u dat nalezen
op onze website 1opdemiddag.nl

De reportage was van Ellen Mertens.

Zou dat betekenen dat er meer werk komt in die
informatie technologie? Ik wordt altijd heel blij
van draadloos meneer Taselaar, u bent directielid
van ICT~office dat is de branchorganisatie van
Nederlandse bedrijven. Maar bij draadloos---als ik
het mag zeggen---hoort altijd wer een apparaatje
waar weer een draadje aan zit. Hahaha valt mij
altijd heel erg tegen.

Ja dat klopt en het verhaal van meneer gaf eigenlijk
duidelijk aan waar het om gaat: het draait om
toepassingen, het gaat erom dat bedrijven en mensen
op een goede manier kunnen werken en informatie
technologie is daar een hulpmiddel bij. Als ik een
woord hoor als M2M dan denk ik van eh.. dat klinkt
als een nieuwe hype wat er vooral om gaat is hoe
kunnen bedrijven en mensen beter functioneren.
Zoals ik net al aangaf: ICT is daar een heel belangrijk
hulpmiddel bij. Ja.. eh toch vrag ik me al hoeveel
tijd ik kwijt ben met vastgelopen PCs en door virussen
opgevreten computers dan denk ik volgens mij was
het vroeger met een typmachine toch allemaal een
stuk sneller maar goed, dat zal wel niet zo zijn.
eh.. we gaan gewoon mee met de grote trend. Maar
is er weer sprake van wat men dan noemt lente in
het land van de informatie technolgoie?

Ja het klopt dat er op dit moment weer meer vraag
komt. De afgelopen 4 3 jaren nadat het jaar 2000
probleem is opgelost nadat de Euro is ingevoerd, is
het een aantal jaren minder goed geweest, -- want
daardoor was er heel veel vraag naar ICT -- klopt
klopt eind jaren 90 was er veel vraag naar ICTers
er was ook een groot tekort aan ICTers -- nadat het
jaar 2000 probleem was opgelost en de Euro is
ingevoerd was er minder behoefte maar vooral op dit
moment is duidelijk zichtbaar dat er weer meer vraag
is naar ICT-producten en diensten en dat komt omdat
met name toepassingen ook heel erg belangrijk zijn.
Bijvoorbeeld in de zorgsector: als je een ongeluk
krijgt in Maastrict en je bent afkomstig uit Groningen
is het toch wel heel erg pretting dat je ook in
Maastricht de gegevens kunt geven aan het ziekenhuis.

Ja, dat is waar.

Maar je complete dossier zit in het ziekehuis nog
op kaartjes geschreven en zit in hangmappen he?
Klopt en dat is nu ook de reden dat het duideljk
gaat aantrekken .. de technologie maakt het mogelijk
dat die informatie ook gedeeld kan gaan worden.
Dat is een van de oorzaken dat er op dit moment
duidelijk weer meer vraag komt naar ICT diensten en
producten.

Dus de automatisering van de zorg zit daarachter?
Onder andere het draait dus heel duidelijk om
toepassingen in de zorgsector. Maar ook in het
onderwijs ziet men heel duidelijk dat men een deel
van de problemen kan oplossen door gebruik te maken
van informatie technolgoie. En daar horen dan
bijvoorbeeld ook mobiele toepassingen bij.

Misschien dat heel veel mensen toch nog wel een
beetje meer twijfel over ICT hebben dan ze tien jaar
geleden hadden want iedereen dacht toen, ja dat is
de nieuwe economie. En de bomen groeiden tot aan
de hemel en toen bleek dat de hemel toch een stuk
lager hing dan men had gedacht .. ehm.. is er weer
teveel optimisme of is het allemaal wat reeler?

Ja, ik denk dat het wat reeler is, we zijn inmiddels
wel 5 tot 10 jaar verder en je ziet heel duideljk
dat ICT steeds meer achter het behang gaat zitten.
Het is minder duideljk zichtaar maar het zit overal.
Iedereen maakt gebruik van Internet. Iedereen
emailt. Iedereen heeft een mobiele telefoon, kortom
iedereen is een gebruiker van informatie technologie
en daarmee is het zo vanzelfsprekend geworden dat
niemand er de hele dag meer bij stil staat. U gaf
net aan in het verleden misschien de typmachine ..
ik denk dat als de typmachine weer werd ingevoerd
dat er een grote opstand zou uitbreken in het land.
Dus wat dat betreft eh..

Ja omdat je natuurlijk wel weer heel gemakkelijk
iets kunt corrigeren met die textverwerker die onze
computer naturlijk heel vaak is.. Ja ja, maar het
gaat om meer. Het gaat niet alleen om text verwerken
-- archiveren (inverviewer) -- het gaat eigenlijk
en zeker in het bedrijfsleven gaat het om de hele
keten. Een voorbeeld bijvoorbeeld uit de landbouw:
het is belangrijk als jij bij de slager een stuk
vlees koopt en er is iets mee dat je terug kunt
voeren waar dat stuk vlees vandaan komt. Vroeger
ging dat wellicht op kaartjes of gebeurde het helemaal
niet .. tegenwoordig is het mogelijk om dat dus
helemaal terug te voeren bij wijze van spreke op
het voer. Daar is informatie technologie ondersteunend
aan, en daarmee ook heel erg belangrijk. Eh ja,
dus als we het nou proberen in een soort golven dan
was de vorige golf dus minder op toepassing gericht
dan wat er nu gebeurd? Hoe zou je dan die vorige
golf noemen?

Ja de vorige golf was met name de technologie kant.
Iedereen had het over de technologie de drieletterige
afkortingen waar overigens ook M2M---als ik dat zo
hoor---onder geschaard kan worden maar veel
belangrijker: het gaat nu om wat de gebruiker wil.
En de gebruiker geeft aan wat zijn probleem is en
vanuit de ICT kan er dan een oplossing komen.
Bijvoorbeed het verhaal dat ik net aangaf over dat
ziekenhuis.

Ja ik moet u zeggen dat ik mij daar ook wel eens
over verbaasd heb dat er nog zoveel gewoon papierwerk
in ziekenhuizen is en toen ik dat een keer vroeg
aan zo'n dokter van waarom doet u dat niet meteen
in de computer? Das toch veel gemekkelijker? Zei
die ja maar het is veel gemakkelijker om even iets
op te schrijven. Het is een heel gedoe om een
dossier te openen en het kost meer tijd.

Ja dat is ook een ontwikkeling op dit moment en die
is duidelijk zichtbaar: maak het zo gemakkelijk
mogelijk. Juist omdat er winst te behalen is. De
zorg is heel erg duur en met de vergrijzing de
komende jaren zal het alleen maar duurder gaan worden
en er is maar 1 manier om toch de kosten te matigen
en dat is door de inzet van informatie technologie.

De arts moet niet teveel op briefjes schrijven die
moet overignes ook niet teveel achter de computer
zitten. De arts moet datgene doen waarvoor die is
opgeleid: zorg verlenen.

Informatie technologie zorgt ervoor dat de arts ook
niet elke keer bij elke patient hetzelfde verhaal
hoeft op te schrijven. Dat zie je in de praktijk
nog veel teveel gebeuren. En voor de komende jaren
is daarvoor nog heel veel winst te behalen.

Ja maar als je daar winst behaalt, als dat de enige
manier is om het goedkoper te laten zijn, dan zegt
u dus eigenlijk van dan komt er dus meer informatie
technologie en dan komen er minder mensen te werken
in een ziekenhuis. Er zullen meer mensen zijn die
zorg verlenen. Daar gaat het uiteindelijk ook om
in de zorg. Ja, dan ben ik toch nog benieuwd wie
dat receptje schrijft?

Het recept zal altijd door de arts moeten wordne
uitgeschrven maar dat heeft meer te maken met de
bevoegdheid die de arts daar heeft. Ja precies want
als je zegt die arts moet niet achter de computer
zitten dan denk ik ook van ja eh.. als hij het
opschrijft en iemand anders moet het weer overnemen
en dat is dan weer fout, maar dat is misschien weer
te gedetailleerd. Als je kijkt nog even naar het
personeel dat in de IT nu weer gevraagd wordt van
welk opleidingsniveau is dat dan? Ja wat ik net al
aangaf, het gaat duidelijk om toepassingen, het gaat
om klanten, eh en het is belangrijk om als ICT
bedrijf goed voor ogen te hebben wat de gebruiker,
de klant, precies wil. Dat vraagt om mensen over
het algemeen met een HBO of academische achtergrond.
Het niveau is dus hoog en in de praktijk vraagt men
ook op dit moment naar mensen met ervaring. Het
gaat niet om bij de klant allerlei experimenten uit
te voeren het gaat heel duidelijk om toegevoegde
waarde.

Maar mensen die bijvoorbeeld 3 jaar geleden zoals
dat in het jargon heet bij een shake-out ofzo langs
de kant zijn komen te staan dus 3 jaar geen ervaring
meer maar daarvoor misschien wel. Komen die mensen
met dat, ja die een tijdje aan de kant hebben gestaan,
dan weer gewoon aan de bak???

Ja het is heel belangrijk dat mensen ook als ze een
aantal jaren niet actief zijn geweest dat ze duidelijk
aangeven wat ze in die tussenliggende jaren wel
gedaan hebben. Uiteindelijk gaat het erom dat er
toegevoegede waarde moet worden geleverd. Je moet
wel wat gedaan hebben in die tijd. Ja er moet wel
iets zijn, want die klant die vraagt toch ook heel
duidelijk om toegevoegde waarde. Ja OK, nou we
zullen zien wat voor taferelen we zullen krijgen en
of er weer een krapte op de arbeidsmarkt komt. In
ieder geveal trekt de vraag weer aan en dat is dan
voor ICTers hartstikke leuk. Dank u wel Bernd
Taselaar.

--

Aldus de KRO.

Gelooft u uw ogen niet, test dan uw oren.

X

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef