Een interview met professor Chris Verhoef van de UvA: Software moet je managen

PDF versie

"Veel beslissingen over ICT worden niet of niet optimaal
genomen," zegt professor Chris Verhoef. ICT is voor
bedrijven cruciaal geworden, het is volgens hem een
bedrijfsmiddel dat inmiddels zou moeten worden behandeld
zoals andere middelen, bijvoorbeeld het onroerend goed.
Maar daarvoor ontbreekt het in sommige bedrijven aan
voldoende kennis. Om dit te verhelpen werkt Verhoef aan
Software Asset Management, een serieuze en strategische
benadering van hoe je met ICT omgaat.

Sommige ICT is zo bedrijfskritisch dat het een 'asset'
is, een verworvenheid. Het wordt met de jaren alleen maar
meer waard, omdat er steeds meer kennis in gecodeerd
wordt. De precieze waarde van ICT is echter moeilijk te
meten, zo wordt vaak gezegd. Volgens Verhoef is dat niet
helemaal waar: het is moeilijk te meten, maar je kunt er
wel iets zinnigs over zeggen. "Trek de stekker maar uit
het netwerk. Wat kost het dan als het een uur of een dag
down is? Dat is een indicatie van hoeveel het waard is.
Je kan hetzelfde doen met een apart systeem. Blijkt dat
je hierdoor helemaal geen omzet misloopt, dan is het
systeem of netwerk kennelijk geen bedrijfskritische asset.
Blijkt echter dat het miljoenen kost, dan moet je ervoor
zorgen dat uitval niet gebeurt, of dat je kan uitwijken.
En als je het hebt uitbesteed, dan moet er een boeteclausule
zijn die de kosten van de uitval dekt."

Niet alleen een kwestie van communicatie Chris Verhoef
is hoogleraar informatiesystemen aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam. Daarnaast werkt hij voor het Software
Engineering Institute (SEI) in Pittsburgh en als
wetenschappelijk adviseur voor de Deutsche Bank in
Manhattan. Zijn diverse werkzaamheden voor wetenschap,
semi-overheid (SEI) en bedrijfsleven, geven hem een
bijzonder inzicht in de problemen die mensen hebben met
de vele software die in bedrijven draait. "Veel beslissingen
over ICT worden niet of niet optimaal opgenomen." Hij
constateert dat niet alle bedrijven een totaaloverzicht
hebben van de software die zij gebruiken. "Op het niveau
van de Raad van Bestuur weet niet iedereen welke systemen
voor 80% van de geldstromen zorgen. Ze weten niet wat
hun software waard is, wat er aan ICT in het bedrijf
aanwezig is en hoe bedrijfskritisch het is. Maar ze nemen
soms wel beslissingen op grond van deze gebrekkige kennis.
Je ziet soms dat politieke argumenten dan de overhand
krijgen en dan bedoel ik dat in negatieve zin. De afwegingen
zijn niet rationeel." Hoe dat komt, daarop is niet zo
gemakkelijk antwoord te geven. "Als het een lijstje was
met problemen, dan hadden we dat allang opgelost. Maar
het is een complex van problemen. Een bron van deze
problemen kan zijn dat ICT en de Raad van Bestuur niet
altijd goed met elkaar communiceren. ICT-ers spreken de
taal van de techniek en weten dat vaak niet te vertalen
in juridische, financiele of risico-argumenten. Topmanagers
kunnen strategische argumenten weer vaak moeilijk vertalen
in ICT taal. Maar ookal konden ze dat wel, dan nog was
het probleem niet opgelost. Als je weet wat een baksteen
is, kan je een metselaar niet automatisch uitleggen hoe
het gebouw eruit moet zien." Het echte probleem ligt
elders en dat heeft met name te maken met de kennis over
ICT. Raden van Bestuur denken teveel in termen van software
als waren het vrachtwagens, legt Verhoef uit. "Software
wordt beter naarmate er meer aan wordt gewerkt. Elke dag
weer wordt er kennis in gecodeerd en dat maakt dat software
steeds waardevoller wordt. Dat is kennelijk heel moeilijk
te begrijpen voor mensen die ICT zien als een middel dat
je kunt vervangen als ware het een vrachtwagen. Je kan
gecodeerde kennis niet gemakkelijk uit een oud systeem
halen en omzetten in een nieuwe. Want de menselijke
kennis, die in feite is neergeslagen in de software, is
niet meer allemaal paraat. En omdat niet altijd goed is
gedocumenteerd welke aanpassingen er gedurende de jaren
in systemen zijn gemaakt, is het lastig deze kennis
helemaal over te nemen. Daarbij komt het financiele
aspect: afbreukrisico's van projecten voor grote, nieuwe
systemen zijn namelijk heel hoog. Bijvoorbeeld: negentig
procent van alle ERP-implementaties faalt! Eenderde van
alle software projecten wordt gecancelled, de helft is
twee keer te laat, twee keer te duur en levert de helft
van de functionaliteit, en slechts twintig procent van
de software- ontwikkeling is volgens planning. In harde
dollars: er word jaarlijks alleen al in de USA 81 miljard
dollar weggegooid aan die afgebroken projecten. In
Nederland is die situatie niet anders."

Een nieuwe vrachtwagen rijdt, maar nieuwe software beslist
niet. Je moet er, net zoals bij de oude systemen,
jarenlang aan sleutelen voordat het precies doet wat jij
wilt. Als de Raad van Bestuur klaagt dat de oude systemen
niet meer voldoen, dan ligt dat niet altijd aan die
systemen maar soms ook aan het feit dat de zorg voor die
systemen vaak niet goed zijn gemanaged. Er is bijvoorbeeld
niet bijgehouden wat er aan is gesleuteld, want projecten
moeten meestal snel klaar zijn en dan is er geen tijd
voor goede documentatie en voor kwaliteitscontroles."
Bedrijven hebben kennelijk software die te waardevol en
te ingewikkeld is om zomaar te vervangen. Het topmanagement
begrijpt dat soms niet en daardoor worden wel eens niet
optimale ICT-beslissingen genomen. Het leidt ertoe dat
sommige bedrijven in de problemen raken. "Ze komen in
een complexity catastrofe of een error catastrofe", zegt
Verhoef. De complexity catastrofe betekent dat software
zo complex is geworden dat je er weinig in kan veranderen
zonder dat er iets fout gaat. "Dan heeft het systeem een
hoge 'fault injection rate': er zijn sommge systemen met
een FIR van 100%. Wat je ook doet, er gaat altijd elders
iets fout. Bedrijven die hier genoeg van hebben en
beslissen oude software door nieuwe te vervangen, maar
die niet alle belangrijke kennis uit de oude overnemen,
raken verzeild in de error catastrofe: alles wat fout
kan gaan, gaat ook fout. Want doordat je het verleden
uitbant en de goede dingen uit het verleden ook vergeet,
maak je die fouten weer opnieuw maar nu allemaal tegelijk.
"Die bedrijven blijven uiteindelijk zitten met een mislukt
project."

Het is dus noodzakelijk dat de top op een professionele
manier leert omgaan met ICT-beslissingen. Hoe dat moet
is nogal ingewikkeld, Chris Verhoef werkt aan Software
Asset Management om dat te kunnen ondersteunen. Het is
een manier om de ICT-middelen, met name software, te
managen zoals ook andere bedrijfsmiddelen worden beheerd.
"Je laat als bedrijf het managen van je onroerend goed
toch ook niet over aan de portier? Dit is een belangrijke
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur." Software
Asset Management (SAM) onderkent vijf belangrijke aspecten.
Ten eerste is dat de politiek-strategische: hoe gebruik
ik mijn ICT-budget zo effectief mogelijk voor de business,
nu en in de toekomst? Het is een taak van de Raad van
Bestuur om daar een visie over te hebben. Het tweede is
het juridische aspect. "Bij outsourcen moet je heel
duidelijke contracten afsluiten. En bij de bouw van
software moeten de specificaties helder zijn. Daar zitten
juridische aspecten aan, waar specifieke kennis voor
nodig is." Het derde aspect heeft met het management, de
organisatie van ICT, te maken. "Stel je hebt honderd
miljoen regels sourcecode in zestig landen draaien. Hoe
organiseer je dat? Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat
er een nieuwe versie wordt geinstalleerd?" Het vierde
aspect is een financiele/economische: dat een bedrijf
zijn ICT-beslissingen kan rechtvaardigen op grond van
economische redenen. "ICT moet bijdragen aan het
bedrijfsresultaat en dat moet je kunnen onderbouwen. Het
laatste aspect is de techniek. Als je de bovenstaande
vier aspecten hebt ondergebracht in je organisatie, dan
moet de software nog wel worden ontwikkeld en onderhouden.
Als het gaat om bedrijfskritische systemen, dan kan je
niet kiezen voor een complete nieuwbouw om de redenen
die ik eerder heb genoemd. Het zal je niet zonder meer
lukken die gecodeerde kennis uit het oude systeem volledig
te reproduceren." Hoe het dan wel moet, daarover heeft
Verhoef wel ideeen. Maar eerst vertelt hij nog dat Software
Asset Management een benadering is die nog niet zoveel
bedrijven gebruiken. "Het vereist vergaande kennis van
je ICT en die is er in de meeste bedrijven niet." SAM is
ook geen kant en klare methodiek, die je uit een boek
kunt leren. "Er staat toch ook niet in een boekje uitgelegd
hoe je onroerend goed beheert?" Om SAM goed in te vullen,
heb je soms gespecialiseerde medewerkers nodig. Zoals
bij het beheer van gebouwen ook aannemers, makelaars,
schilders en notarissen betrokken zijn. Die uitsplitsing
van functies bestaat nog niet in de ICT. Terwijl Verhoef
zich heel goed kan voorstellen dat dat ooit wel gaat
gebeuren. "Je zou als bedrijf bijvoorbeeld een ICT-accountant
kunnen hebben. Stel dat je een externe partij software
laat bouwen. Die accountant moet met de specificaties in
de hand de source code van de software kunnen nalopen en
constateren of alle gevraagde functionaliteit erin zit."

Centrale verwarming in een kathedraal

Als je als bedrijf software wilt vervangen, dan kan dat
op twee manieren. Je kan een nieuw systeem bouwen. "Om
dit goed te kunnen doen, moet je soms precies begrijpen
wat er in de code van het oude systeem gebeurt. En omdat
men negatieve ervaringen heeft met het oude systeem,
wordt vaak alles op de schroothoop gegooid. Dat is heel
risicovol." Ik pleit dan ook liever voor de tweede manier,
de evolutionaire manier. Dit kost ook veel tijd, maar is
door juist management haalbaarder dan de eerste manier.
Vergelijk het hiermee: als je een kathedraal uit 1346
warmer wilt maken, dan kan je hem helemaal afbreken en
steen voor steen opnieuw opbouwen, voorzien van nieuwe
techniek. Wedden dat die kerk er niet zo uitziet als de
oude? De evolutionaire manier is anders: dan bouw je er
centrale verwarming in, zonder hem eerst af te breken."
Het is bepaald niet gemakkelijk om software assets aan
te passen, weet ook Verhoef. Welk bedrijf heeft niet
zulke systemen, die met houtje-touwtje methodes aan elkaar
hangen en waarvan het beheer nogal problematisch is? Toch
zal je deze systemen zo moeten aanpassen dat ze nog jaren
kunnen draaien, denkt Verhoef. Gewoon omdat het afbreukrisico
van een project dat een nieuw systeem gaat bouwen te
groot is. "Dan praat je wel over grote, bedrijfskritische
systemen. Voor eenvoudige systemen geldt dit niet."
Modificatie is dus voor de vernieuwing van grote systemen
meestal de minst slechte methode. Met de technische
invulling daarvan, het vijfde aspect van SAM, houdt
Verhoef zich ook bezig. "Deze modificatie van software
kan je vrijwel niet met de hand doen. Maar je kan er
wel hulpmiddelen, technieken en tools, voor ontwikkelen.
Hiermee kan je een set van problemen oplossen. Je analyseert
bepaalde delen van de software en zet die vervolgens in
de steigers. Je probeert de software minder complex te
maken, door die functionaliteit te houden die je nodig
hebt en de mogelijkheden in te bouwen om functionaliteit
die je niet meer nodig hebt te veranderen. Met de
hulpmiddelen die je hiervoor ontwikkelt, kan je proberen
wat er gebeurt als je een deel van deze functionaliteit
verandert. Zo pak je stukje bij beetje aan." Hoe dit
precies werkt en welke hulpmiddelen je daarvoor nodig
hebt, daar houdt Verhoef zich mee bezig. Het is een
essentieel onderdeel van SAM, een nieuw vakgebied dat
Verhoef 'uit de grond probeert te trekken'. "Het is mijn
bedoeling de wetenschappelijke kant hiervan de komende
jaren sterk te ontwikkelen." Voor geinteresseerden:
handboeken hierover zijn er niet. "Als mensen hier meer
over willen weten, dan rest ze nu nog niets anders dan
mij gewoon eens te bellen."

Marieke Vos

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef