Ronde tafel met Informatica onderzoekers en Bill Gates

Pum Walters, in 2003 de academic relations
manager bij Microsoft had het idee om in Oktober
van dat jaar een ronde tafel discussie met Bill
Gates te organiseren waarbij aan Nederlandse
kennisinstellingen werkende informatica
onderzoekers van gedachten konden wisselen met
hem over samenwerking, onderwijs, standaarden en
tools, en innovatie op IT-gebied.  Dat waren in
alfabetische volgorde:

	Mehmet Aksit (Technische Universiteit Twente)
	Jos Baeten  (Technische Universiteit Eindhoven)
	Jan Bergstra (Universiteit van Amsterdam/Universiteit Utrecht)
	Arie van Deursen (CWI/Technische Unversiteit Delft)
	Paul Grefen (Technische Universiteit Eindhoven)
	Kees van Hee (Technische Universiteit Eindhoven)
	Pieter Koopman (Radboud Universiteit)
	Paul Klint (CWI/Universiteit van Amsterdam)
	John-Jules Meyer (Universiteit Utrecht)
	Jos Nijhuis (Rijksuniversiteit Groningen)
	Jo van Nunen (Erasmus Universiteit)
	Doaitse Swierstra (Universiteit Utrecht)
	Chris Verhoef (Vrije Universiteit Amsterdam)
	Bruce Watson (Technische Universiteit Eindhoven)

Jos Baeten heeft de discussie gemodereerd want er
was maar een klein uurtje tijd.  Allereerst was
er een discussierondje over onderzoek met
bijdragen over

 * samenwerking tussen Microsoft en Nederlandse
   kennisinstellingen (Chris Verhoef)
 * vormen van samenwerking (Doaitse Swierstra)
 * onderzoek in nederland (Bruce Watson)

Tijdens deze discussie was er ook ruimte gemaakt
voor issues als concept software door Pieter
Koopman en toepassingen in de logistieke sector
door Jo van Nunen.

Daarna ging het over standaarden en tools met
discussiepunten als

 * open source implementaties van .NET (Paul Klint)
 * .NET en multi-language omgevingen (Mehmet Aksit)
 * Microsoft en enterprise information systems (Paul Grefen)
 * software patenten en innovatie (Paul Klint)

Tenslotte was onderwijs onderwerp van gesprek waarbij
issues als

 * studenten stages bij Microsoft (Jan Bergstra)
 * vendor-neutraal onderwijsmateriaal (Paul Klint)

aan bod kwamen.  Al met al een heel aardige
discussie, ingeleid door Pum Walters, en waarbij
Bill Gates zijn visie gaf over hoe hij de
ontwikkelingen in ons vakgebied zag.  Van de
bijeenkomst zijn geluidsopnames gemaakt, en die zijn
onlangs zo goed en zo kwaad als dat ging, ontdaan
van ruis, en andere ongerechtigheden.  Het
resultaat is nu goed te verstaan.  Met dank aan
Pluk Meuwese voor de restauratie van dit

audio-verslag in mp3 formaat van
de ronde tafel discussie met Bill Gates.

veel luisterplezier!

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef