Tekort aan informatici bedreigend

(Van onze redactie economie)

DEN HAAG (GPD) - Het tekort aan geschoolde
informatici leidt op den duur tot ontwrichting in
de samenleving. De afhankelijkheid van software
wordt steeds groter, maar de kwaliteit van de
automatisering loopt gevaar.

Hierdoor komen storingen vaker voor en haperen
vitale onderdelen van de maatschappij, zoals
mobiele telefoonnetwerken of elektronische
betaalsystemen. Die voorspelling doet Jan Friso
Groote, hoogleraar informatica aan de Technische
Universiteit Eindhoven.

Groote wijst er op dat veel projecten nu al
mislukken omdat er te weinig kennis aanwezig is
bij automatiseerders en opdrachtgevers. Zijn
collega Chris Verhoef (VU Amsterdam) wijst op het
verband tussen slechte software en onnodige
sterfgevallen, omdat medische apparatuur niet
goed werkt.  Volgens Groote wordt de situatie
geleidelijk ernstiger, omdat het aantal
aanmeldingen voor de opleiding informatica steeds
verder terugloopt.

"Software rukt op in de maatschapij. We worden
er steeds afhankelijker van.  Kijk bijvoorbeeld
naar de mobiele telefoon. Maar door het gebrek
aan informatici weten we er steeds minder van.
Daardoor wordt de kans op slechtwerkende software
groter. Dat leidt op den duur tot grote storingen
en problemen voor de samenleving", aldus
Groote.

Het probleem is inmiddels onderkend door
bedrijfsleven en overheid. Het door het kabinet
ingestelde innovatieplatform heeft ICT tot een
speerpunt van haar beleid. Samen met het
bedrijfsleven wordt de Taskforce Technologie,
Onderwijs en Arbeidsmarkt opgericht, waardoor
meer studenten naar het technisch onderwijs,
waaronder informatica, moeten stromen. Daarnaast
moet het voor buitenlandse informatici
makkelijker worden om in Nederland te werken.

Peet Vogels (GPD, Den Haag)

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright van De Gemeenschappelijke
Persdienst.  Niets van deze uitgave mag zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever worden
overgenomen of worden gepubliceerd.