Overheid verspilt miljarden aan ICT

De overheid zou nog altijd miljarden euro's verspillen door mislukte
ICT-projecten. Onlangs heeft het ministerie van Justitie nog een project
stilgezet, dat twaalf miljoen heeft gekost. Dat meldt de KRO op Radio 1.

Volgens Chris Verhoef, hoogleraar informatica, weet niemand precies hoeveel
geld er wordt verspild bij het Rijk en bij gemeenten aan ICT. "De laatste
schattingen komen uit 2003 en toen werd er gesproken over een bedrag van
tussen de acht en tien miljard euro per jaar dat werd uitgegeven aan ICT.
De helft van het bedrag is naar projecten gegaan die niet zijn afgemaakt."

De risico's bij de overheid zijn twee keer zo hoog als in de private
sector, zegt Verhoef. "De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat projecten
bij de overheid te groot zijn. Ook bepalen politici vaak de deadline,
terwijl dat moet worden overgelaten aan ingenieurs", zegt Verhoef. "Als de
verschillende afdelingen ook nog aparte wensen hebben dan is dat een recept
voor falen."

Opdelen

Bij ICT-projecten van de overheid gaat het vaak om bedragen van ruim tien
miljoen euro. "Voor het bedrijfsleven is dat veel geld. Die hebben geleerd
dat je beter niet in één keer een groot systeem kan invoeren,
maar dat je projecten moet opdelen in keutelprojectjes die je later aan
elkaar sluit." Waarom de overheid dat niet doet is Verhoef onbekend.

Tweede Kamerlid Koppejan (CDA) is het eens met Verhoef. Ook hij vindt de
projecten bij de overheid veel te groot. Zijn partij heeft in het verleden
verscheidene keren Kamervragen gesteld, maar de aanpak gaat nog altijd te
langzaam.

Koppejan zou graag zien dat het nieuwe kabinet het verbeteren van het
ICT-beleid prioriteit geeft. Hij vindt een professioneler inkoopbeleid en
aanbestedingsbeleid essentieel. Nu zouden overheden in sommige gevallen
zelf software ontwikkelen en dat is volgens Koppejan geen taak voor de
overheid.