Liaison voor houdbare software beloond

PDF Versie


5 januari 2005

Software die langer dan een generatie meegaat, is
dat haalbaar? Om dat te onderzoeken gingen enkele
bedrijven en onderzoekers een bijzondere verbintenis
aan. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) kent aan vier van deze onderzoeksvoorstellen
binnen het onderzoeksprogramma JACQUARD subsidie
toe. Hiermee krijgen zestien jonge wetenschappers
de kans om computersoftware te ontwikkelen die
aansluit op de bestaande computerprogramma's en
waarop later wordt voortgebouwd.

De volgende projecten zijn gehonoreerd:  

EQUITY: Exploring Quantifiable Information Technology
Yields Wetenschappelijk verantwoordelijke is prof.
dr. C. Verhoef (VU). Het project is een samenwerking
tussen: Vrije Universiteit en ABN-AMRO Bank N.V.

GRIFFIN: GRId For inFormatIoN about architectural
knowledge Wetenschappelijk verantwoordelijke is
prof. dr. J.C. van Vliet (VU). Het project is een
samenwerking tussen: Vrije Universiteit, Rijksuniversiteit
Groningen, Chess Information Technology BV, Philips,
PinkRoccade en Stichting Astron.

RECONSTRUCTOR: Reconstructing Software Architectures
for System Evaluation Purposes Wetenschappelijk
verantwoordelijke is prof. dr. A. van Deursen (TU
Delft, CWI).  Het project is een samenwerking tussen:
Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit
Eindhoven, Software Improvement Group B.V., LogicaCMG,
Philips Research, ICT Embedded, Nokia Research Lab,
Oce en West Consulting.

VITAL: Value-Based Business-IT Alignment Wetenschappelijk
verantwoordelijke is prof. dr. R.J. Wieringa (UT).
Het project is een samenwerking tussen:  Universiteit
Twente, Vrije Universiteit, Ordina, Getronics, Cap
Gemini, CIBIT/SERC, Hewlett-Packard, Twynstra Work
Innovation, Unisys, Deloitte, Atos Origin, Cisco
Systems, Labyrint en OrangeWing Consulting.

De vier projecten ontvangen elk een subsidie tussen
500.000 en 670.000 euro, waarbij het bedrijfsleven
en de betrokken wetenschappelijke instellingen in
dezelfde orde van grootte bijdragen.

JACQUARD

JACQUARD is een onderzoeksprogramma voor software
engineering. Het programma is een gezamenlijk
initiatief van het ministerie van Economische Zaken,
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
en NWO (gebied Exacte Wetenschappen en Technologiestichting
STW). Door het bedrijfsleven te betrekken bij de
aansturing van het wetenschappelijk onderzoek en de
toepassing van 'concurrent research', dat wil zeggen
het gelijktijdig uitvoeren van theoretisch, empirisch
en experimenteel onderzoek, wordt de Nederlandse
kennispositie op dit terrein versterkt.

.........................................  

Nadere informatie voor de pers:  
 
Manoe Mesters (NWO, voorlichter Exacte Wetenschappen)
t: +31(0)70 344 09 14, mesters@nwo.nl zie ook
www.jacquard.nl voor informatie over het
onderzoeksprogramma en voor aanmelding voor de
programmabijeenkomst JACQUARD2005 'First conference
for the software engineering community' op 2 en 3
februari in Zeist

Nadere informatie over JACQUARD:  

Robert Los (NWO, programmacoordinator JACQUARD) t:
+31(0)70 344 07 10, los@nwo.nl

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef