INFORMATION ECONOMICS

PDF Versie

Rekenen aan wat IT uiteindelijk oplevert is een
wezenlijk onderdeel van de vraag hoe we IT besturen.
Want wat is nu uiteindelijk de ratio achter de
IT-beslissingen die worden genomen. Levert het wat
op en zo ja, wat levert het dan op? Dit lijken open
deuren, maar uit recent onderzoek blijkt dat slechts
16% van alle bedrijven zich ook werkelijk bezighoudt
met het meten van wat IT opbrengt. Voor een deel
komt dat omdat we het gewoonweg niet gewend waren.
We komen ook uit een tijd dat er nog nauwelijks
belangstelling was voor die vraag. IT doe je gewoon
en natuurlijk levert het wat op.

Inmiddels is er veel bekend over het meten van die
opbrengsten, maar nog veel vragen staan open. Dat
was aanleiding voor de Butler Group om een Journal
speciaal over dit onderwerp op de markt te brengen.
Sogeti  en ViNT ondersteunen dit onderzoeksprogramma
van harte, omdat we van mening zijn dat dit een
belangrijke bijdrage kan leveren voor de nieuwe
vraagstukken waar CIO's nu voor staan.

Bent u genteresseerd in dit onderwerp, kijk dan ook
eens naar wat Paul Strassmann---de eminence grise
van information economics---te vertellen heeft op
zijn site. Zeer toegankelijke kost volgens ons.
Dichter bij huis attenderen we u graag op onze
Nederlandse trots Chris Verhoef---hoogleraar
informatica aan de VU---die zich al sinds jaar en
dag bezighoudt met portfoliomanagement. Een zeer
interessant artikel van zijn hand, Quantifying the
value of IT-investment, kunt u nu ook via onze site
downloaden.  Wilt u doorpraten over dit onderwerp,
neem dan eens contact met ons op.

Jaap Bloem en Menno van Doorn

jaap.bloem@sogeti.nl
menno.van.doorn@sogeti.nl.

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef