Brits rapport waarschuwt voor ICT-catastrofes

PDF Versie

Economische schokgolven op nationale schaal als
gevolg van het mislukken van ICT-megaprojecten. Dat
is wat een werkgroep van Britse informatici voorziet
als het tij niet snel wordt gekeerd.

The Challenges of Complex IT Projects heet het
rapport dat is samengesteld door een gezamenlijke
werkgroep van de Royal Academy of Engineering en de
British Computer Society.

De opstellers concluderen daarin dat ICT-projeten
steeds grootschaliger, duurder en dus riskanter
worden, terwijl het gemiddelde percentage schipbreuken
nog niet in gunstige richting is veranderd. De
risico's die dat met zich meebrengt beginnen de pan
uit te rijzen, waarschuwt de werkgroep.

Het lijkt immers een wetmatigheid: een derde van
alle ICT projecten loopt stuk.  Nog een derde is
la-la: geen succes en ook geen mislukking en de
laatste derde betreft projecten, die uitmonden in
aantoonbare verbeteringen.  Zolang deze 'wet' opgeld
doet zal ook een derde van alle megaprojecten niet
tot een goed einde gebracht worden. Omdat de bedragen,
die daarmee gemoeid zijn soms astronomische vormen
beginnen aan te nemen, ontstaan er aanzienlijke
maatschappelijke risico's. Mislukkingen kunnen zelfs
op nationale schaal economische consequenties krijgen,
voorzien de opstellers.

Als remedie zien zij ingrijpende verbeteringen van
de opleidingen van automatiseerders en projectmanagers
en een veel strakkere certificering. De combinatie
van deze maatregelen moet ertoe leiden dat uitsluitend
de allerkundigsten nog aan het roer van een megaproject
komen.

Het rapport kunt u hier downloaden.

(met dank aan Chris Verhoef, hoogleraar Informatica
aan de VU)

Fred Teunissen

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef