'Ter Horst verzwijgt ICT-missers' Kosten niet bepaald marktconform

PDF Versie van originele Trouw publicatie

online versie op de Trouw website met reacties

De ICT-problemen bij de overheid zijn veel groter
dan minister Ter Horst doet voorkomen.
Deskundigen missen in haar overzicht veel
cijfers.

Een inventarisatie van Binnenlandse Zaken naar
grote schades bij ICT-projecten van de overheid,
blijkt op veel fronten incompleet. Kamerleden
willen snel opheldering.

Bij de overheid lopen momenteel 73 grote
automatiseringsprojecten en daarmee is 4,2
miljard euro gemoeid, zo rapporteerde minister
Ter Horst in oktober aan de Tweede Kamer. Om het
rapport was in juni door het parlement gevraagd
na schattingen van hoogleraren in Trouw dat
jaarlijks voor miljarden aan ICT-projecten
mislukken. Volgens Ter Horst valt het mee:
meestal gaat alles 'volgens planning' en
bijstellingen vallen binnen 'reguliere kaders'.

Het Kamerlid Gerkens (SP) is niet overtuigd: "Bij
meer dan de helft van de 73 projecten worden geen
cijfers gegeven over kostenoverschrijdingen. Hoe
kan de minister dan zeggen dat het meevalt? En
als er al bijstellingen worden gemeld, dan is
vergeleken met een recente prognose en niet met
de originele doelstelling."

Informaticahoogleraar Chris Verhoef deelt de
vragen van Gerkens. In een artikel voor het
vakblad Automatisering Gids haalt hij het
voorbeeld aan van Sagitta, een douane-project.
"Op de lijst staat dat dit van 2006 tot medio
2007 liep, maar volgens een persbericht van
Financin uit 2003 had het begin 2004 klaar moeten
zijn. Hier mis je enige jaren en een onbekende
hoeveelheid geld."

Op de site Digitaal Bestuur signaleert Peter
Lievense, die al jaren de automatisering bij de
overheid volgt, iets vergelijkbaars bij het
Elektronisch Kinddossier. "De directe IT-kosten
waren begroot op ongeveer vijf miljoen. Het
project is mislukt en de Stichting EKD wordt na
9,6 miljoen te hebben uitgegeven overmorgen
opgeheven. Gemeenten moeten het gaan uitvoeren en
die hebben al 6,7 miljoen toegezegd gekregen.
Maar bij de vraag naar kostenoverschrijdingen
wordt gemeld: geen."

Verhoef is nog iets opgevallen: "De 73
overheidsprojecten kosten gemiddeld 57 miljoen.
Ik heb 6000 grote projecten bij het bedrijfsleven
onderzocht en die kosten gemiddeld drie ton. Het
duurste project kost daar dertig miljoen, het
duurste bij de overheid bijna 300 miljoen. Dat
lijkt dus niet erg marktconform."

Vandaag presenteert de Algemene Rekenkamer een
eerste rapport over de ICT-uitgaven van de
overheid. Dat zal nog algemeen van aard zijn.
Gerkens en andere leden van de vaste
Kamercommissie Binnenlandse Zaken willen niet
wachten op het tweede rapport, medio volgend
jaar, en hebben Ter Horst al een hele serie
vragen gesteld. Het ministerie wil in afwachting
van de antwoorden daarop niet ingaan op die
kwesties.

Vincent Dekker

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright van Dagblad Trouw.
Niets van deze uitgave mag zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever worden overgenomen
of worden gepubliceerd.