CDA rekent op parlementair onderzoek ICT-projecten

online versie op de Trouw website met reacties

CDA rekent op parlementair onderzoek ICT-projecten

CDA en SP willen een parlementair onderzoek
naar ICT-projecten bij de overheid. Eerder al
verklaarde GroenLinks zich daar een voorstander
van.  Samen hebben de drie partijen 73 van de
150 zetels in de Tweede Kamer.  De kans is
groot dat ze steun krijgen van een meerderheid
in de Tweede Kamer, denkt CDA'er Jos Hessels.
Hij heeft aan bijvoorbeeld de drie stemmen van
D66 voldoende om tot een meerderheid te komen.
Of PvdA en VVD ook voor een parlementair
onderzoek zullen stemmen, is nog niet duidelijk.

Aanleiding voor het parlementair onderzoek is
een vandaag verschenen rapport van de Algemene
Rekenkamer en de constatering van diverse
deskundigen, vanochtend in Trouw, dat in een
overzicht van het ministerie van Binnenlandse
Zaken over lopende ICT-projecten veel
probleemgevallen worden verzwegen of verdoezeld.
In het rapport van de Algemene Rekenkamer staat
weliswaar dat de bedragen die bij ICT-projecten
van het Rijk verspild worden veel lager zijn
dan eerder werd gedacht, maar CDA en SP plaatsen
grote vraagtekens bij de cijfers van de
Rekenkamer.

"De Rekenkamer heeft zich gebaseerd op gegevens
van het Centraal Bureau voor de Statistiek",
aldus Hessels. "Maar wij denken dat de definitie
die het CBS hanteert niet breed genoeg is."
Volgens Arda Gerkens van de SP is de hoogte
van de ICT-uitgaven "op zijn minst onduidelijk".
In juni schatten deskundigen in Trouw dat de
overheid jaarlijks 4 tot 5 miljard euro zou
verliezen aan mislukkende automatiseringsprojecten.
Het gaat per jaar om een complete Betuwelijn,
zo vermoedde de Eindhovense ICT-hoogleraar Jan
Friso Groote. Het CDA diende daarop al een
motie in voor een parlementair onderzoek naar
ICT bij de overheid. Alleen GroenLinks steunde
dat toen. Nu staat in ieder geval ook de SP
achter deze motie.

Volgens de Rekenkamer geeft de overheid jaarlijks
in totaal maar 2,1 miljard uit aan dergelijke
projecten. Bij het Rijk is dat slechts een half
miljard.  Hessels denkt dat het laatste bedrag
in werkelijkheid veel hoger is. Dat lijkt
inderdaad het geval. Alleen de Belastingdienst
geeft per jaar al bijna 400 miljoen uit, zo
liet de dienst zelf in juni aan Trouw weten.

Hessels wijst er verder op dat volgens de
Rekenkamer bij de helft van de ICT-projecten
van de overheid dingen misgaan. "Zelfs als je
uitgaat van een half miljard heb je het dan
over forse bedragen."

De Rekenkamer komt in juni met een vervolgrapportage.
Hessels wil nu al een parlementair onderzoek
voorbereiden, zodat dat na de zomer van volgend
jaar van start kan gaan. Het doel moet volgens
hem zijn om tot een betere structuur te komen
bij het organiseren van ICT-projecten bij de
overheid. De minister van Binnenlandse Zaken
zou een meer coordinerende taak moeten krijgen.
"Ik wil niet zwartepieten, maar een gedegen
onderzoek", zegt Hessels.

Vincent Dekker

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright van Dagblad Trouw.
Niets van deze uitgave mag zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever worden overgenomen
of worden gepubliceerd.